ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈЕ ШАНСА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ

 

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организовали су 3 октобра 2017. округли сто „Улога ИКТ у дигитализације и оживљавању развоја Србије“.

Уводничари и учесници у дискусији указали су на: актуелно стање у дигитализацији, могућности, потребе и неке неопходне мере да се дигитализација искористи за бржи развој Србије.

Пре свега, констатовано је, да је веома добро, што су Председник Републике и Влада Републике Србије кроз експозе Премијерке и изјаве неколико министара, објавили да је дигитализација један од главних циљева Републике Србије.

Актуелно стање карактеришу: спроведена је дигитализација телевизије, усвојени су, или је току усвајање потребних прописа (Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења), дигитализован је највећи део банкарског пословања, само мали број компанија ради интензивно на дигитализацији свог пословања, највећи део привреде и јавних служби се налазе у почетној фази дигитализације, ИТ тржиште је још од 2008. године у стању стагнације и то негативно утиче на спремност за дигитализацију, домаћи стручњаци и научне институције поседују потребна знања за учешће у дигитализацији, телекомуникациона инфраструктура има потребан капацитет за подршку дигитализацији и др.

Оцењено је да се, укупно гледано, Србија налази у почетној фази дигитализације и предложено је да надлежни органи предузму неке неопходне мере и активности, како би се тај процес интензивирао и дигитализација искористила за убрзање развоја Србије.

Констатовано је и предложено:

  • анализа неких позитивних искустава указује да дигитализација омогућава бржи привредни развој, пораст продуктивности, економичности, конкурентности и др.,
  • процењује се да ће са растом привредног развоја настати повољнији амбијент за дигитализацију,
  • упозорено је да, ако не дође до динамизирања процеса дигитализације и повећавања ИТ тржишта, прети опасност да Србија генерално настави да стагнира и у светској дигиталној подели пада све ниже,
  • надлежни државни органи би требало да донесу одговарајуће стимулативне мере за убрзавање процеса дигитализације (пореска политика, фондови за подстицаје и др.),
  • надлежни државни органи и Привредна комора Србије у сарадњи са заинтересованим организацијама треба да сачине платформу за заједнички рад на дигитализацији,
  • недостају потпуни подаци о стању активности и резултатима активности у дигитализацији пословања и зато би надлежни органи требали да припреме или наруче одговарајућа истраживања,
  • Републичком заводу за статистику треба предложити да се употпуни методологија за праћење стања ИТ индустрије и ИТ тржишта,
  • потребно је наставити тренд развоја образовања из информатике како би се унапређивали кадровски услови за дигитализацију,
  • потребно је популарисати и подстицати интерес да се привреда више укључи у реализацију „индустрија 4.0“, „Интернет интелигентних ствари“, „биг дата“, „отворени подаци“ и других врхунских достигнућа из ИКТ области,
  • добар део менаџмента у компанијама није довољно информисан о потребним условима, значају и потенцијалу који дигитализација доноси. Зато је неопходно да се Привредна комора и стручна удружења много више ангажују на популаризацији дигитализације у привреди.

 

На скупу је закључено да изнете препоруке треба доставити свим надлежним органима и организацијама како би их користили у својим активностима.

Друштво за информатику Србије ће наставити са активностима на популаризацији дигитализације и афирмацији остварених резултата и спремно је на сарадњу са свим органима и организацијама у реализацији изнетих предлога.

 

Препоруке достављене надлежним органима можете преузети овде >>>