BESPLATNA ECDL INFORMATIČKA OBUKA
u Evropskoj online nedelji!

Svake godine tokom marta Evropska Komisija organizuje masovne akcije širom Evrope na promociji digitalnih veština i upotrebi interneta.

eSkills_2015

Društvo za informatiku Srbije i JISA – informatički savez Srbije tradicionalno podržavaju ove aktivnosti pa smo u najnovijoj akciji nazvanoj “eSkills for Jobs” obezbedili svim zainteresovanim građanima i kompanijama besplatnu online obuku za ECDL – „European Computer Driving Licence“, najvažniji evropski sertifikat poznavanja rada na računarima!

Približavanjem Srbije evropskim integracijama, raste i potreba naših građana da imaju potvrdu znanja rada na računarima u skladu sa EU standardima gde se ECDL smatra jednako potrebnim za svako radno mesto u privredi ili vanprivredi.

Iskoristite svoju priliku i registrujte se tokom marta na www.ecdl.rs