Поступак чувања електронских докумената

БЕОГРАД, 12. март 2015.

Друштво за информатику Србије, Привредна комора Београда и Удружење Архив инфо организовали су 12 марта семинар “Поступак чувања електронских докумената”.
Семинар је организован за заинтересована предузећа која имају потребу чувања електронских докумената као и за надлежне државне органе који ову материју треба да регулишу у домаћим прописима.

eArhiva

Уводна излагања су имали:

 • Миленко Остојић, Архив инфо
 • Горазд  Перенич, међународни експерт из Словеније
 • Мирослав Петровић, председник Удружења Архив инфо

Горазд Перенич је представио ЕУ прописе:

 • Уредбу ЕУ БР.910/2014 Европског парламента и Савета од  23 јула 2014. и
 • Директиву Савета 2006/112/ЕЦ од 28 новембра 2006.

Такође, говорио је о искуствима у Словенији:

 • електронском рачуну који гарантује аутентичност извора и интегритет текста,
 • конверзији докумената,
 • поступцима и форматима за дугорочно чување,
 • чувању е-потписа,
 • архивирању веб страница и база података,
 • улози понуђача услуга за чување е-докумената,
 • безбедности информација на основу примена ИСО27001 и др.

Главни актери у чувању е-докумената су:

 • држава (прописи),
 • понуђачи услуга (специјализоване компаније),
 • удружења,
 • коморе,
 • банке и
 • пореске управе

закључио је Перенич.

У дискусији је констатовано да је овим састанком учињен велики допринос у сагледавању актуелног стања и све сложености организационих и техничко технолошких компоненти чувања електронских докумената и да је примена концепта из Уредбе ЕУ добра не само за ефикасно чување електронских докумената, него за наше припреме за улазак у ЕУ.

Закључено је да ће се организатори састанка обратити Министарству за трговину, туризам и телекомуникације са предлогом да се што хитније почне са припремом Закона о чувању електронских докумената.

Поступак чувања електронског документа
Поступак чувања електронског документа