Радна ГРУПА Националног конвента за поглавље 10 (информационо друштво и медији) разматрала је 26. јуна 2024. године реализацију Препорука усвојених након разматрања Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2023. годину за поглавље 10. Циљ је био да се…