Друштво за информатику Србије је током 2023. и 2024. године у сарадњи са НКЕУ, организовало сагледавање потребних мера за унапређивање владавине права. Управо је завршено истраживање и верификација резултата на теме: Допринос еУправе владавини права, Захтеви владавине права и развој…