• Друштво за информатику Србије на основу члана 19. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу плакета ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ за ИЗВАНРЕДАН ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2023. години.

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

 • Иновативни ИТ старт ап подухват – критеријуми: иновативност, применљивост
 • Развијен и примењен ИТ производ или информатичка услуга – критеријуми: оригиналност,
  функционалност
 • Објављен рад од значаја за ИТ заједницу – критеријуми: стручни допринос, применљивост

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА ЗА ПЛАКЕТУ:

1. Пријаву може поднети правно лице или физичко лице.

2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:

 • назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,
 • област за коју се конкурише,
 • назив: иновативног ИТ старт ап подухвата / ИТ производа или информатичке услуге / рада од значаја за ИТ заједницу,
 • кратак приказ иновативног ИТ старт ап подухвата / ИТ производа или информатичке услуге / рада од значаја за ИТ заједницу, на највише 5 страницa А4 формата,
 • задовољење критеријума, односно у чему се огледа успешност дела,
 • име и презиме и адресу (град, улицу и број, телефон и email адресу) особе за контакт,
 • назив предузећа/организације или име особе предлагача.

 3. Пријава се доставља најкасније до 30.10.2023.
Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са обавезним образложењем шаље на e-mail: zoran.korunovic@gmail.com и draganab@fon.bg.ac.rs

 1. Ближе информације се могу добити на веб сајту www.dis.org.rs или од Николе Марковића, тел: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs, или Зорана Коруновића, тел: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com .

РАД ЖИРИЈА:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2023. год. су: проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, Никола Марковић, проф. др Игор Тартаља, доц. др Тамара Вученовић, доц. др Милан Парошки,    др Марко Вулић, Саша Матејић, Бојан Миленковић и Анита Мањенчић.

Секретар жирија: Зоран Коруновић. 

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације. Жири ће своју одлуку донети најкасније до 18.11.2023. године и Плакете уручити на јавном скупу поводом Дана информатичара. Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ ИЛИ КАНДИДУЈЕТЕ СВОЈЕ ИТ ДОСТИГНУЋЕ У 2023. ГОДИНИ