ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ, Национални конвет о ЕУ и ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ – Удружење зе електронске комуникације и информационо друштво организују у петак 13. октобра 2023. године од 12:00 до 13:30 часова округли сто УЛОГА И ДОПРИНОС ИКТ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Позвани уводничари:

  • Др Валентина Иванић, Регионални развој и одрживи развој
  • Наташа Глигоријевић, Повезаност зелене и дигиталне транзиције
  • Проф. др Видосав Мајсторовић, Машински факултет у Београду – Допринос ИНД4.0 одрживом развоју
  • Привредна комора Србије – Центар за дигиталну трансформацију – чека се потвтрда
  • мр Драгорад Миловановић, 5Г мобилне мреже и одрживи развој
  • др Мирољуб Костић, Републички завод за статистику, Демографски трендови и одрживи развој
  • Представник Министарсва просвете, Целоживотно учење – чека се потврда

Ово је наставак активности на одрживом развоју а од уводничара се очекује да кратко опишу стање у области о којој говоре и предложе закључке који ће се упутити надлежним органима и организацијама.

Водитељи: Јелена Јовановић, ПКС и Никола Марковић, ДИС