Radna grupa NKEU za Poglavlje 10 je 14 aprila 2022. godine razmatrala i usvojila informaciju „Monitoring realizacije aktivnosti organa i organizacija za Poglavlje 10 i Prilog za Knjigu preporuka za Poglavlje 10. Monitoring je pokazao da se izuzev par izuzetaka, većina aktivnosti uspešno sprovodi i doprinosi pripremama za Poglavlje 10.

Kao indikatori uspeha u 2021. godini su naznačeni:

  • Usvojena je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 10, stim što je RG 10 dala i amandmane za preciznije sagledavanje zadataka u digitalnoj transformaciji poslovanja.
  • Analizirano je stanje i objavljena je informacija „Povezanost poglavlja 10 i ciljeva održivog razvoja“.
  • Ostvarena je efikasna saradnja sa Ministarstvom za trgovinu, turizam, telekomunikacije, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarijom za IT i eUpravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova u razmatranju njihovih zadataka u oblasti Poglavlju 10. Kod ovih organa uočen je značajan napredak u stepenu ostvarenosti zadataka za Poglavlje 10.

Najveći problem je neusvajanje novog Zakona o elektronskim komunikacijama u cilju usaglašavanja sa pravnim okvirom Evropske unije. Predloženo je nadležnom ministarstvu i Vladi, da najhitnije predlože na usvajanje novi Zakon o elektronskim komunikacijama.

Vest: Nikola Marković Koordinator RG NK EU poglavlje 10