Радна група НКЕУ за Поглавље 10 је 14 априла 2022. године разматрала и усвојила информацију „Мониторинг реализације активности органа и организација за Поглавље 10 и Прилог за Књигу препорука за Поглавље 10. Мониторинг је показао да се изузев пар изузетака, већина активности успешно спроводи и доприноси припремама за Поглавље 10.

Као индикатори успеха у 2021. години су назначени:

  • Усвојена је Преговарачка позиција за Поглавље 10, стим што је РГ 10 дала и амандмане за прецизније сагледавање задатака у дигиталној трансформацији пословања.
  • Анализирано је стање и објављена је информација „Повезаност поглавља 10 и циљева одрживог развоја“.
  • Остварена је ефикасна сарадња са Министарством за трговину, туризам, телекомуникације, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Канцеларијом за ИТ и еУправу и Министарством унутрашњих послова у разматрању њихових задатака у области Поглављу 10. Код ових органа уочен је значајан напредак у степену остварености задатака за Поглавље 10.

Највећи проблем је неусвајање новог Закона о електронским комуникацијама у циљу усаглашавања са правним оквиром Европске уније. Предложено је надлежном министарству и Влади, да најхитније предложе на усвајање нови Закон о електронским комуникацијама.

Вест: Никола Марковић Координатор РГ НК ЕУ поглавље 10