Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo organizuju u ponedeljak 24 avgusta 2020. od 10:00 – 10:50 časova onlajn vebinar

 

Uloga informacionih i komunikacionih tehnologija u organizaciji rada i nastavi u osnovnim školama od septembra 2020. godine

 

 

Teme:

 • efekti održane nastave u drugom polugodištu 2019-20.
 • kriterijumi za biranje: nastava u školi ili preko TV i interneta,
 • mogućnosti interneta, IT i TV u organizaciji i unapređivanju nastave,
 • rezultati procene kapaciteta osnovnih i srednjih škola za nastavu na daljinu,
 • evaluacija efekata nastave preko TV ili interneta…

 

Predloženi uvodničari:

 • Predstavnik Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
 • Bojana Satarić, nastavnik i član Prosvetnog saveta
 • Katarina Aleksić, predstavnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Dobrinka Kuzmanović, psiholog
 • Manuela Ilić, direktor osnovne škole Ćirilo i Metodije, Beograd

 

Moderator:

 • prof. dr Igor Tartalja, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

 

Link za kontakt:

https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=m186280b1aa5ecd5daa2afa2bab03bca3

 

Nakon vebinara objaviće se pregled iznetih mišljenja i predloga i uputiti nadležnim organima i organizacijama.