Друштво за информатику Србије на основу члана 19. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

ПЛАКЕТА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ЗА ИЗВАНРЕДАН ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2020. ГОД.

 

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

 • иновативни ИТ старт ап подухват,
 • развијен и примењен ИТ производ или информатичка услуга,
 • објављен научни рад из области информатике.

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА ЗА ПЛАКЕТУ:

1. Пријаву може поднети правно или физичко лице.

2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:

 • назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,
 • област за коју се конкурише,
 • назив иновативног ИТ старт ап подухвата/ИТ производа или информатичке услуге/научног рада,
 • кратак приказ: иновативног ИТ старт ап подухвата/ИТ производа или информатичке услуге/научног рада, на највише 5 страница А4 формата,
 • остварене ефекте, односно у чему се огледа успешност дела,
 • име и презиме и адресу (град, улицу и број, телефон и e-mail адресу) особе за контакт,
 • назив предузећа/организације или име особе предлагача.

3. Пријава се доставља електронски, најкасније до 30.10.2020.

Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са обавезним образложењем шаље на e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

4. Ближе информације се могу добити на веб сајту www.dis.org.rs, од Николе Марковића, тел: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs, или Зорана Коруновића, тел: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

РАД ЖИРИЈА:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2020. год. су:

 • проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија,
 • Никола Марковић,
 • проф. др Игор Тартаља,
 • доц. др Тамара Вученовић,
 • доц. др Милан Парошки,
 • Саша Матејић,
 • Бојан Миленковић,
 • Саша M. Милашиновић,
 • Анита Мањенчић.

Секретар жирија:

 • Зоран Коруновић

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације. Жири ће своју одлуку донети најкасније до 18.11.2020. године и објавити је на сајту www.dis.org.rs. У зависности од здравствене ситуације, Плакете ће бити уручене на јавном скупу, или скупу са ограниченим присуством, а поводом Дана информатичара. Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ ИЛИ КАНДИДУЈЕТЕ СВОЈЕ ИТ ДОСТИГНУЋЕ У 2020. ГОДИНИ.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ (docx) >>>