Društvo za informatiku Srbije (DIS), Visoka škola strukovnih studija za IT (ITS), Fakultet organizacionih nauka i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuju u četvrtak 04. juna 2020. od 20:00 do 21:00 časova

 

onlajn VEBINAR
Tema onlajn prezentacije:
“Učenje parametara epidemioloških modela u cilju predikcije širenja epidemije – studija slučaja COVID-19 u Republici Srbiji i ostatku Evrope”

 

Prezentacija:

  • prof. dr Boris Delibašić, FON
  • dr Andrija Petrović, Mašinski fakultet u Beogradu

 

Prijava zainteresovanih za učešće na vebinaru, ovde >>>

Prijavljeni učesnici će najkasnije u sredu 3. juna dobiti link za pristup i uputstvo za upotrebu platforme za vebinar (Google Meet).

 

Rezime prezentacije:

U okviru prezentacije biće predstavljeni načini na koji se parametri epidemioloških modela (SIR – SIRM) uče iz podataka pomoću metoda mašinskog učenja. Pored toga biće prikazan model crne kutije za modelovanje dinamike širenja bolesti zasnovan na sistemu neuronskih diferencijalnih jednačina. Biće predstavljena moguća poboljšanja i dalji pravci istraživanja u cilju poboljšanja predikcije ili otkrivanja uticaja državnih intervencija na smanjenje širenja infekcije. Rezultati dobijeni primenjenim metodama i tehnikama biće predstavljeni na podacima vezanim za pandemiju COVID-19 u Republici Srbiji i ostatku Evrope.

 

Kratka biografija Andrije Petrovića:

Doktorirao je 2019. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu u oblasti mašinskog učenja, probabalističkog grafičkog modelovanja pod mentorstvom prof. Borisa Delibašića i prof. Uglješe Bugarčića. Pored toga doktorirao je 2020. godine na Mašinskom fakultetu u oblasti procesne tehnike i gasnih ejektora sa mlaznicom promenljivog poprečnog preseka. Andrija Petrović je osnovne i master akademske studije završio 2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije i 2016. godine na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Univerziteta Singidunum. Autor i koautor je preko 15 radova u međunarodnim časopisima.

Trenutno je angažovan na međunarodnim projektima u Centru za poslovno odlučivanje pri Fakultetu organizacionih nauka i zaposlen na Katedri za Industrijsko inženjerstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu kao asistent.