Друштво за информатику Србије (ДИС), Висока школа струковних студија за ИТ (ИТС), Факултет организационих наука и Машински факултет Универзитета у Београду организују у четвртак 04. јуна 2020. од 20:00 до 21:00 часова

 

онлајн ВЕБИНАР
Тема онлајн презентације:
“Учење параметара епидемиолошких модела у циљу предикције ширења епидемије – студија случаја COVID-19 у Републици Србији и остатку Европе”

 

Презентација:

  • проф. др Борис Делибашић, ФОН
  • др Андрија Петровић, Машински факултет у Београду

 

Пријава заинтересованих за учешће на вебинару, овде >>>

Пријављени учесници ће најкасније у среду 3. јуна добити линк за приступ и упутство за употребу платформе за вебинар (Google Meet).

 

Резиме презентације:

У оквиру презентације биће представљени начини на који се параметри епидемиолошких модела (SIR – SIRM) уче из података помоћу метода машинског учења. Поред тога биће приказан модел црне кутије за моделовање динамике ширења болести заснован на систему неуронских диференцијалних једначина. Биће представљена могућа побољшања и даљи правци истраживања у циљу побољшања предикције или откривања утицаја државних интервенција на смањење ширења инфекције. Резултати добијени примењеним методама и техникама биће представљени на подацима везаним за пандемију COVID-19 у Републици Србији и остатку Европе.

 

Кратка биографија Андрије Петровића:

Докторирао је 2019. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду у области машинског учења, пробабалистичког графичког моделовања под менторством проф. Бориса Делибашића и проф. Угљеше Бугарчића. Поред тога докторирао је 2020. године на Машинском факултету у области процесне технике и гасних ејектора са млазницом променљивог попречног пресека. Андрија Петровић је основне и мастер академске студије завршио 2015. године на Машинском факултету Универзитета у Београду као студент генерације и 2016. године на Факултету за пословну економију Универзитета Сингидунум. Аутор и коаутор је преко 15 радова у међународним часописима.

Тренутно је ангажован на међународним пројектима у Центру за пословно одлучивање при Факултету организационих наука и запослен на Катедри за Индустријско инжењерство Машинског факултета у Београду као асистент.