За највеће ИТ успехе кандидовани су догађаји који су приказани и коментарисани на страницама ИКТ Билтена током 2015. године.

Учешће у анкети и гласање понуђено је читаоцима ИКТ Билтена, појединим новинарима, научним радницима, ИТ стручњацима и ИТ аналитичарима. Право да гласају искористило је 80 особа. Они су могли да гласају за 3 предлога са листе или предложе своје кандидате.

 

На основу гласања сачињена је следећа ранг листа
НАЈВЕЋИХ ИТ УСПЕХА У СРБИЈИ 2015. ГОДИНЕ

 

 1. Отворен је и кренуо са радом Научно технолошки парк Београд на око 14.000 квадратних метара корисног простора. Расписан је конкурс и примљено је 13 компанија заинтересованих да у технолошком парку развијају своје пројекте и користе услуге парка.
  (40 гласова)
 2. Подносе се само електронске пореске пријаве. Пореска управа Србије је од 1 јула 2014. до 1 децембра 2015. године примила и обрадила 1.110.189 ПППДВ пријава за порез на додату вредност. Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) се подноси од 1 марта 2014. и до 1 децембра 2015. поднето је укупно 6.200.012 пријава.
  (38 гласова)
 3. Информатичари и математичари из Србије су у 2015. години на иностраним такмичењима освојили укупно око 50 медаља.
  (35 гласова)
 4.  

 5. Расту примене портала еУправа. На крају 2015. године на порталу се налазило око 550 електронских сервиса, регистровано је око 315.000 отворених налога корисника и током 2015. било је поднето око 1.850.000 захтева корисника.
  (30 гласова)
 6. Настављен је пораст примена рачунара и интернета у Србији 2015. године. Републички завод за статистику је објавио да рачунаре у Србији 2015. године поседује 64,4% домаћинстава и то је за 2,5% више него 2014. године. Такође, 63,8% домаћинстава поседује интернет прикључак, а то је за 1% више него 2014. године. У Србији сва предузећа са најмање 10 запослених користе рачунаре и интернет прикључак.
  (15 гласова)
 7. Царина Србије је почела са обрадом електронских транзитних декларација и до 30 новембра 2015. обрадила око 1 милион транзитних декларација. У целој процедури више не постоји ни један папирни документ.
  (15 гласова)
 8. Друштво за информатику Србије постало је 2015. године члан ИФИП-а (International Federation for Information Processing).
  (15 гласова)
 9. „Strawberry energy“ поставио је 15. октобра 2015. „Паметне Клупе“ на четири локације у „Canary Wharf“ пословној четврти Лондона.
  (8 гласова)
 10. Мобилни оператери „Telekom Srbija“, „Telenor“ i „VIP Mobile“ купили су 20 новембра 2015. на јавном надметању, за укупно 105 милиона евра фреквенцијски спектар у опсегу од 800 мегахерца који је остао слободан након увођења дигиталне телевизије.
  (7 гласова)
 11. У Агенцији за привредне регистре је на крају 2015. године било регистровано 2.380 ИТ друштава, а то је за 7% више него у 2014. година.
  (7 гласова)
 12. Лимундо д.о.о. је једна од најуспешнија еТрговина преко интернета у Србији и то са преко 730.000 активних чланова и
  укупним прометом од око 1,6 милијарде динара у 2015. години.
  (7 гласова)
 13. Србија је 2015. године заузела 59 место на ранг листи Светске банке за вредновање пословне регулативе (doing Business 2016.). Остварен је скок од 32 позиције у односу на претходну годину. Највећи скок остварен је у индикаторима: регулација преко граничне трговине, издавање грађевинске дозволе и пријава и плаћање пореза.
  (6 гласова)
 14. Влада Републике Србије усвојила је 17. децембра 2015. Стратегију развоја еУправе за период од 2015 до 2018. године и Акциони план за 2015 и 2016. годину.
  (5 гласова)

 
По један глас добили су и следећи предлози које су током гласања изнели учесници у гласању:

 • Форум напредних технологија-Ниш
 • Банкарски киоск тима „Banky“
 • еСервиси Републичког геодетског завода
 • Пораст извоза ИТ сектора у 2015.
 • Покренуте иницијативе за развој Стратегије безбедности кибернетског простора Србије
 • Закон о информационој безбедности, озваничење употребе електронског документа, временског жига…
 • Понуда „Microsoft-a“ да у сарадњи са републичким органима ради на решењу информационе интер-операбилности

 
Организатори анкете се захваљују свим учесницима, уверени да се гласањем још једанпут скренула пажња на најзначајније ИТ успехе у Србији у 2015. години. Поглед на листу кандидата и резултате гласања показују да се ИТ сцена у Србији 2015. године значајно променила и унапредила.

Захваљујем се на сарадњи!

Никола Марковић
уредник ИКТ Билтена и организатор Анкете