Друштво за информатику Србије на основу члана 15. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

 

П Л А К Е Т А
ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
ЗА ИЗВАНРЕДНЕ ДОПРИНОСЕ У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2016.

 

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

 • иновативна примена ИТ у пословном окружењу
 • објављен научни рад из области информатике
 • развијен и примењен хардверски или софтверски производ
 • развијена и примењена информатичка услуга

 

Услови конкурисања за Плакету:

 1. Пријаву може поднети правно или физичко лице и то за себе или другога
 2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:
  1. назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету
  2. област за коју се конкурише
  3. назив: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге
  4. кратак приказ: иновативне примене ИТ у пословном окружењу / научног рада / хардверског или софтверског производа / информатичке услуге, на највише до 5 страница А4 формата
  5. остварене ефекте, односно у чему се огледа успешност дела
  6. име, презиме, адресу (град, улицу и број), телефон и електронску адресу особе за контакт
 3. Пријава се доставља најкасније до 21.03.2016.
 4. Пријава се попуњава у обрасцу (Prijava_Plaketa_DIS_2016) и са прилогом (образложење) шаље на адресу: office@dis.org.rs
 5. Ближе информације се могу добити од:
  Николе Марковића тел: 063/253-583 – e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs
  Зорана Коруновића тел: 069/8808-541 – e-mail: zoran.korunovic@novibeograd.rs

 

РАД ЖИРИЈА

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2016. годину су:

 • Никола Марковић
 • проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија
 • Тамара Вученовић
 • Анита Мањенчић
 • Драган Ристовић
 • мр Радивоје Филиповић
 • Саша Матејић

Секретар жирија:

 • Зоран Коруновић

 

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби, жири може да затражи и допунске информације или презентације. Жири ће своју одлуку донети у првој недељи априла 2016. године и Плакете уручити на јавном скупу.

Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради или је у ближем сродству са кандидатом.

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ КАНДИДУЈЕТЕ, ИЛИ ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2016. ГОДИНИ.