Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo organizuju u petak 31 jula 2020. od 10:00 – 10:50 časova onlajn vebinar

Predlozi rešenja i prvi rezultati za „Smart City“

 

 

Uvodničari:

  • Zorica Grba, Huawei
  • Milorad Tomić AIGO, Beograd
  • Dragan Majkić Com Data, Novi Sad
  • Davor Pereula, Informatika Novi Sad
  • Spira Matić, SDDITG, Beograd

 

Voditelji:

  • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

 

Konekcija preko linka:
https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=mbe9a524fb69d62e6b18d731fe6deffe6

 

Izveštaj sa vebinara

BEOGRAD, 31. jula 2020.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije održali su 31 jula vebinar “Predlozi rešenja i prvi rezultati za „Smart City“.

Prezentacija svojih rešenja su dali: Dragan Majkić i Jakša Okiljević iz kompanije „ComData“, Davor Pereula iz kompanije Informatike iz Novog Sada i Milorad Tomić iz kompanije „AIGO“ iz Beograda.

Dragan Majkić je naglasio da je misija pametnog grada “unapređivanje funkcionisanja grada sa ciljem da se obezbedi visok kvalitet života građana korišćenjem najkvalitetnijih tehnologija i alata”. On je ukazao da živimo u “eri gradova” jer će do 2050 godine 75% stanovništva živeti u gradovima. U gradovima se troši 80% energije, u gradovima nastaje 75% emisije štetnih gasova… Zato je potrebno saglasno tehničkim mogućnostima optimizirati uslove za život i rad u gradovima.

Prezentacije su pokazale da u Srbiji postoje na desetine kompanija koje nude rešenja primena „Smart City“ tehnologije za: organizaciju saobraćaja u cilju smanjivanja gužvi i zagađivanja, bolju gradsku rasvetu, smanjivanje zagađivanja,, uštede električne energije, iznošenje gradskog smeća, zaštitu životne sredina, objedinjenu naplatu komunalnih usluga, pametne semafore i druge aplikacije. Korisni efekti za kratko vreme nadmašuju potrebna ulaganja.

„Smart City“ aplikacije se primenjuju u desetine gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Niš…).

Uprkos raspoloživim znanjima i ponudi „Smart City“ rešenja se malo koristi u odnosu na potrebe i mogućnosti. Razlozi su nedovoljno poznavanje mogućnosti, nedostatak IT stručnjaka, mala zainteresovanost države i posebno lokalne samouprave i građana.

Preporučuje se Vladi Republike Srbije, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvu za trgovinu, turizam u telekomunikacije, Kancelariji za IT i eUpravu i svim gradovima i opštinama preporuči da razmotre brojne inicijative za primene „Smart City“ aplikacije i doprinesu njihovoj promociji.

Prezentacije: