Друштво за информатику Србије, Удружење информатичке делатности Привредне коморе Београда и Удружење Архив инфо у четвртак, 12 марта 2015. године у 13:00 часова организују стручни семинар

 

ПОСТУПАК ЧУВАЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА
Правни основ, организација, технологија и процедуре
архивирања електронског документа

 

Циљ скупа је да се стручној јавности и државним институцијама представе поступак и законска регулатива који заокружују уређен систем чувања електронских докумената.

На скупу ће говорити:

 • Миленко Остојић, удружење Архив инфо
  Преглед досадашњих активности на реализацији законске регулативе у Републици Србији, у области електронског архивирања; циљеви и користи
 • Горазд Перенич, међународни експерт на изради закона у више ЕУ земаља
  – ЕУ прописи: Уредба (ЕУ) бр. 910/2014 Европског парламента и Савета од 23. јула 2014.
  Директива Савета 2006/112/ЕЦ од 28. новембра 2006.
  – посебан правни оквир за е-архивску грађу. Интегритет, расположивост и аутентичност електронски архивираних докумената. Архивирање база података, wеб страница и динамичног/променљивог садржаја
  – интерни акти и сертификација/акредитација
  – дигитализација и де-дигитализација
  – понуђачи услуга везаних за е-архивирање
 • Мирослав Петровић, председник Удружења Архив инфо
  – Проблем архивирања електронског документа у условима када то у Нацрту закона о архивама није адекватно и потпуно регулисано.

Скуп се одржава у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, сала 6 на шестом спрату