Društvo za informatiku Srbije na osnovu člana 19 Statuta Društva dodelilo je

PLAKETE

Društva za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2019. godini.


Na konkurs Društva za informatiku Srbije za dodelu PLAKETA za 2018. godinu prijave su podneli:

Za inovativni IT start ap poduhvat:

 1. Blinking – Blinking
 2. Mainflux Labs d.o.o. – Mainflux; Gateflux; Integrisani IoT Cloud platforma
 3. Digital worx d.o.o. Janko Pavlovic – Industrijski dron koji leti unutar fabrike
 4. CEPIS, SPC, Aleksandar Arsenin – Matična biometrija

Za razvijen i primenjen IT proizvod ili informatičku uslugu:

 1. KROJAČEVA ŠKOLA d.o.o. – eLearning platforma Krojačeve škole (LMS)
 2. Ministarstvo pravde Republike Srbije – Aplikacija eZio
 3. Ministarstvo pravde Republike Srbije – Tok predmeta za javne izvršitelje
 4. Ministarstvo pravde Republike Srbije – Sistem za nadzor nad radom javnih izvršitelja
 5. Ministarstvo pravde Republike Srbije – Baza podataka primenjenih oportuniteta na PIS-u
 6. Comtrade Group Comtrade Distribution d.o.o. Beograd – Tesla Think Clearly – platforma za upravljanje kampanjom koja se zasniva na obrazovanju kroz sistem učenja i nagrađivanja

Za objavljeni naučni rad iz oblasti informatike:

 1. dr Miloš Milić – „Standardi kvaliteta u funkciji poboljšanja softverskih sistema“
 2. Doktorant Milan Stojanović – „Influence of Encryption Algorithms on Power Consumption in Energy Harvesting Systems“
 3. dr Andreja Samčović – „Geografski informacioni sistemi“
 4. Dunja Vrbaški, Milan Vrbaški, Aleksandar Kupusinac, Darko Ivanović, Edita Stokić, Dragan Ivetić, Ksenija Doroslovački – „Methods for algorithmic diagnosis of metabolic syndrome“

Žiri je radio u sastavu:

 • prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija,
 • Nikola Marković,
 • dr Milan Paroški,
 • prof. dr Igor Tartalja,
 • dr Tamara Vučenović,
 • Saša Matejić,
 • Bojan Milenković,
 • Slavko Vujnović,
 • Anita Manjenčić

Sednice žirija su održane 05.11.2019. i 14.11.2019. godine.


Analizom prijavljenih radova, žiri je uočio da je u skoro svim oblastima ujednačen i vrlo visok stručni nivo svih predloženih radova.

Žiri je nakon razmatranja svih prispelih radova i rasprave, glasanjem, a saglasno odredbama Poslovnika o radu žirija, doneo ODLUKU:


PLAKETA DIS-a za inovativni IT start ap poduhvat je dodeljena:

 • BLINK.ING d.o.o. – Blinking

PLAKETE DIS-a za razvijen i primenjen IT proizvod ili informatičku uslugu je dodeljena:

 • KROJAČEVA ŠKOLA d.o.o. – eLearning platforma Krojačeve škole (LMS)
 • COMTRADE GROUP, COMTRADE DISTRIBUTION d.o.o. – Tesla Think Clearly platforma


PLAKETA DIS-a za objavljen naučni rad iz oblasti informatike je dodeljena:

 • dr Miloš Milić – “Standardi kavliteta u funkciji poboljšanja softverskih sistema”

Žiri je zaključio da dodeli PLAKETU DIS-a za kontinuitet u razvoju pravosudnog informacionog sistema:

 • Ministarstvu pravde Republike Srbije – za četiri predložena projekta:
  – Aplikacija eZio
  – Tok predmeta za javne izvršitelje
  – Sistem za nadzor nad radom javnih izvršitelja
  – Baza podataka primenjenih oportuniteta na PIS-u

Žiri čestita dobitnicima PLAKETA i zahvaljuje svim kandidatima koji su podneli prijave za Plakete Društva za informatiku Srbije u 2019. godini.


14.11.2019. god.

Beograd

Predsednik žirija,

prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija