Друштво за информатику Србије на основу члана 19 Статута Друштва доделило је

ПЛАКЕТЕ

Друштва за изванредне доприносе у развоју информатике у 2018. години.


На конкурс Друштва за информатику Србије за доделу ПЛАКЕТА за 2018. годину пријаве су поднели:

За иновативну примену ИКТ у пословном окружењу:

 1. Енергопројект Енергодата а.д. Београд – OCRLaw
 2. Министарство правде Републике Србије – Видео саслушање лица у затвору путем заштићене интернет везе – Skype for Business
 3. НИС а.д. Нови Сад, Србија – Главни компанијски интранет портал
 4. Плативоо д.о.о. – Дигиталн фактура – платформа за дистрибуцију структуираних електронских рачуна потписаних квалификованим сертификатом

За развијени и примењен хардверски или софтверски производ:

 1. Енергопројект Енергодата а.д. Београд – OCRisc (O-Ce-Risk) – Решење за OCR и анализу финансијских докумената
 2. Фондација Петља – petlja.org – Платформа за учење и вежбање програмирања
 3. Министарство правде Републике Србије – Апликација “Промет непокретности”
 4. НИРИ 4НЛ истраживање и развој д.о.о. – “Classifields Guard™ – Ad Classiffier (Automatski klasifikator malig oglasa)

За развијену и примењену информатичку услугу:

1.Миодраг Ранисављевић, – https://www.poslovnisoftver.net/
2.Плативоо д.о.о. – Плативоо – бесплатно дигитално сандуче за све рачуне

За објављени научни рад из области информатике:

 1. др сци. Ђуро Клипа – Smart Government – from information to smart society
 2. др сци. Ђуро Клипа – Модел управљања перформансама процеса социјалне заштите и транзиције модула е-Управе у Паметну управу – докторска дисертација

Жири је радио у саставу:

 • проф. др Драгана Бечејски Вујаклија,
 • Никола Марковић,
 • др Милан Парошки,
 • др Тамара Вученовић
 • Анита Мањенчић

Седнице жирија су одржане 09.11.2018. и 13.11.2018. године.


Анализом пријављених радова, жири је уочио да је у скоро свим областима уједначен и врло висок стручни ниво свих предложених радова.

Жири је након разматрања свих приспелих радова и расправе, гласањем, а сагласно одредбама Пословника о раду жирија, донео ОДЛУКУ:


ПЛАКЕТА ДИС-а за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу је додељена:

 • Плативоо д.о.о. – Дигитална Фактура – платформа за дистрибуцију структурираних електронских рачуна потписаних квалификованим сертификатом

ПЛАКЕТЕ ДИС-а за развијен и примењен хардверски или софтверски производ је додељена:

 • Фондација Петља – Petlja.org – Платформа за учење и вежбање програмирања
 • НИРИ 4НЛ истраживање и развој д.о.о. – Classifieds Guard™ – Ad Classifier (Аутоматски класификатор малих огласа)

ПЛАКЕТА ДИС-а за развијену и примењену информатичку услугу је додељена:

 • Миодраг Ранисављевић – https://www.poslovnisoftver.net/

ПЛАКЕТА ДИС-а за објављен научни рад из области информатике није додељена.


Жири је закључио да додели ПОХВАЛЕ ДИС-а за следеће радове:

 • Министарство правде Републике Србије – за оба предложена пројекта:
  – Видео саслушање лица у затвору путем заштићене интернет везе – Skype For Business – Апликација ” Промет непокретности”
 • Др сци. Ђуро Клипа, за оба предложена научна рада:
  – SMART GOVERNMENT – FROM INFORMATION TO SMART SOCIETY
  – МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРОЦЕСА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ТРАНЗИЦИЈЕ МОДУЛА Е-УПРАВЕ У ПАМЕТНУ УПРАВУ – докторска дисертација
 • Енергопројект Енергодата а.д. Београд – OCRisc (O-Ce-Risk) – Решење за OCR и анализу финансијских докумената

Жири честита добитницима ПЛАКЕТА и ПОХВАЛА и захваљује свим кандидатима који су поднели пријаве за Плакете Друштва за информатику Србије у 2018. години.


13.11.2018. год.

Београд

Председник жирија,

проф. др Драгана Бечејски Вујаклија