Друштво за информатику Србије је 12. маја 2023. године организовало стручни скуп на коме су везано за убиства у школи “Владислав Рибникар” и Младеновцу, разматране злоупотребе интернета и друштвених мрежа. Циљ је био да се мултидисциплинарно сагледају стање, узроци и потребне мере да би се смањиле злоупотребе интернета и друштвених мрежа.

Пошло се од тога да је интернет велука цивилизацијска тековина и основна платформа за функционисање друштва, привређивање и свакодневни живот грађана. Интернет данас има кључну улогу у информисању, комуницирању, ефикасном пословању, стварању нових познанстава, дружењу, учењу, квалитетном управљању и обављању низа других делатности. Међутим, интернет се и злоупотребљава и користи за: напад на приватност, угрожавање личности, ширење скарадних видео записа, вређање, позивање на деструкцију, слање лажних вести, сајбер криминал и низ других негативних појава. Све ове негативне појаве се посебно лоше одражавају на младе и свакако доприносе мотивацији на протекле злочине и предузимање низа других негативних активности.

Уводничари на округом столу су били истакнути научници и ИКТ експерти:

 • Проф. др Драган Попадић, Друштво психолога Србије
 • др Ненад Крајновић, СОX
 • Милена Бичанин, Национални контакт центар за безбедност деце на интернету
 • др Емилија Новаковић, Клиника “др Лаза Лазаревић”
 • Ненад Цвјетичанин, адвокат
 • Марија Жарковић, МУП
 • Модератор је био Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Уводничари су истакли:
Основне негативне појаве и злоупотребе интернета су: ширење скарадних садржаја и лажних вести, напади на личност, угрожавање приватности, вршњачко насиље, крађа идендитета, агресија преко интернета, хаковање и др.

Узроци злоупотреба интернета су: повећана агресивност у друштву, непоступање РЕМ-а, провајдера и других надлежних органа у контроли и скидају неадекватних садржаја са мрежа, недовољно ангажовање појединих родитеља у васпитању деце и праћењу њихових активности на интернету, угрожена васпитна улога школа и наставника, упадање неких младих у зависност од Интернета и смарт телефона и њихово неадекватно лечење, један број младих само користи своја права а нимало обавезе, споро поступање појединих провајдера по захтевима Јавног тужилаштва, пласирање на друштвеним мрежама садржаја који изазивају депресију, анксиозност, ширење панике и незадовољство личним животом и сл.

Потребне мере и активности: Постоји читав низ превентивних мера и активности, али се оне нередовно користе или нису довољне да сузбију злоупотребе интернета. На скупу је посебно указано на потребу ојачавања примене постојећих и увођење нових мера за смањивање злоупотреба интернета. Истакнуте су следеће неопходне мере:

 • организовати истраживања о мерама за унапређивање односа родитеља и деце у условима масовне примене интернета, мобилних телефона, друштвених мрежа и других врхунских технологија,
 • актуелизовати наставне садржаје у школама сагласно потреби да се појача васпитна улога школе,
 • анализирати инострана искуства у борби против злоупотребе интернета, друштвеник мрежа и мобилних телефона,
 • наставити са праксом израде стручних препорука научних, здравствених и стручних организација удружења за родитеље и децу и поступање у специфичним ситуацијама,
 • обезбедити даљи развој активности Националног центра за заштитиу деце на интернету – телефон 19833),
 • унапредити капацитете државних органа и стручних организација за мониторинг садржаја који се приказују на интернету и друштвеним мрежама,
 • обезбедити психолошку подршку ученицима у школама у циљу објашњења протеклих злочина и припреме за примеренију примену интернета. Потребно је да свака школа има психолога и педагога,
 • организација едукације родитеља у циљу оспособљавања за контролу садржаја која деца користе на интернету и сл.,
 • код младих развијати критичко мишљене за избор сервиси и садржаја које ће пратити на интернету,
 • у медијима уместо негативних, све више представљати позитивне вредности и позитивне примере у примени Интернета и друштвених мрежа,
 • предложено је увођење новог кривичног дела гоњење оних који преко интернета и друштвених мрежа намамљују и заказују сусрете,
 • не подржавају се иницијативе да се ученицима привремено забрани коришћење: Фејсбука, Твитера, Гугла и мобилних телефона, али се захтева да се иде на њихово боље регулисање у циљу рестриктивне примене.

Обављена јавна расправа и предлог мера су допринос ДИС смањивању злоупотреба интернета и друштвених мрежа.