NOVI SISTEM PAUŠALNOG OPOREZIVANJA

Društvo za informatiku Srbije je bilo angažovano oko unapređivanja sistema paušalnog oporezivanja.

Dajemo van na uvid liflet o novom sistemu paušalnog oporezivanja, koji su izradili NALED i Poreska uprava.

LIFLET MOŽETE PREUZETI OVDE >>>