Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda organizuju poslovno-stručni skup

KVALITET SOFTVERA

Tenderi i kriterijumi za vrednovanje ponuđenih softverskih rešenja
Svetski i domaći standardi i praksa iz oblasti kvaliteta softvera

koji će se održati u petak 17 oktobra 2014. sa početkom u 14:00 časova u sali IVa na četvrtom spratu zgrade Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12.

Uvodničari:

  • Hans Hartmann, Objentis
  • prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, Društvo za informatiku Srbije
  • dr Snežana Pantelić, Institut Mihajlo Pupin
  • dr Ljubomir Lazić, Metropolitan univerzitet
  • Mile Čanković, Omnis

Moderator: Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Cilj skupa je razmatranje predloga mera i standardizovanih procedura za tržište Srbije u oblasti utvrđivanja kvaliteta softvera metodom profesionalnog testiranja softvera.

Pozivamo kompanije i udruženja da predlozima i sugestijama aktivno učestvuju u pripremi i radu skupa i svoje prisustvo prijave na:

http://www.kombeg.org.rs/Komora/Centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=208