Друштво за информатику Србије и Удружење информатичке делатности Привредне коморе Београда организују пословно-стручни скуп

КВАЛИТЕТ СОФТВЕРА

Тендери и критеријуми за вредновање понуђених софтверских решења
Светски и домаћи стандарди и пракса из области квалитета софтвера

који ће се одржати у петак 17 октобра 2014. са почетком у 14:00 часова у сали IVа на четвртом спрату зграде Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша 12.

Уводничари:

  • Hans Hartmann, Objentis
  • проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, Друштво за информатику Србије
  • др Снежана Пантелић, Институт Михајло Пупин
  • др Љубомир Лазић, Метрополитан универзитет
  • Миле Чанковић, Омнис

Модератор: Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Циљ скупа је разматрање предлога мера и стандардизованих процедура за тржиште Србије у области утврђивања квалитета софтвера методом професионалног тестирања софтвера.

Позивамо компаније и удружења да предлозима и сугестијама активно учествују у припреми и раду скупа и своје присуство пријаве на:

http://www.kombeg.org.rs/Komora/Centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=208