BEOGRAD , 31. mart 2021. – Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) organizovala je radionicu „Digitalizacija kao podrška održivom razvoju”.

Digitalizacija je sastavni deo i činilac održivog razvoja u savremenim uslovima, jer podrazumeva transformaciju poslovanja primenom savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Uvodničari na radionici su bili: Nataša Gligorijević (Centar za održivi razvoj Srbije), Srđan Milosavljević (Enel PS), Dušan Poznanović (BELIT) i Dušan Krstajić (INFOLINK d.o.o). Voditelj je bio Nikola Marković, koordinator RG NKEU za poglavlje 10.

Učesnici radionice su ukazali da održivom razvoju doprinose sledeće digitalne aktivnosti:

  • razvoj eUprave omogućava automatizaciju rada na prikupljanju, obradi, memorisanju i korišćenju podataka u obavljanju poslova iz nadležnosti državnih organa i lokalne samouprave. Tako se smanjuju troškovi i korišćenje resursa od strane građana i same uprave. Procenjuje se da će se u bliskoj budućnosti umnogome smanjiti uloga šaltera za komunikaciju sa građanima i troškovi za njihovo funkcionisanje;
  • eTrgovina i ePlaćanje doživljavaju ubrzani razvoj, jer smanjuje troškove proizvođača, trgovaca, banaka i klijenata. U Srbiji je, najviše pod uticajem pandemije, eTrgovina porasla sa 17 na 33 milijarde dinara u 2020 godini;
  • rad na daljinu (od kuće) smanjuje potrebe i troškove za poslovni prostor, njegovo zagrevanje, osvetljenje i hlađenje, kao i troškove zaposlenih za odlazak i povratak sa posla;
  • Cloud computing (računarstvo u oblacima) smanjuje troškove korisnika za nabavku i korišćenje IKT opreme i potrošnju električne energije u proseku za oko 40 %;
  • eNabavke doprinose smanjivanju mogućnosti za zloupotrebe javnih nabavki, ali i značajno smanjuju troškove angažovanja svih resursa.

U osnovi svih ekoloških aktivnosti je digitalizacija za planiranje, organizaciju i izvođenje. Ona može značajno da smanji ukupne troškove u ovoj oblasti.

  • domaća IT industrija je razvila mnoga softverska rešenja i uređaje koji doprinose uštedi resursa, pre svega električne energije, ali i energetskoj stabilnosti pri korišćenju uređaja za napajanje i hlađenje;
  • razvijeni su solarni punjači za vozila i korišćenje obnovljivih izvora energije, koji doprinose primeni obnovljivih izvora energije;
  • onlajn sastanci na platformama (Zoom, Webex, MS Teams i dr.) postaju neminovnost u uslovima pandemije COVID 19, ali su omogućili da se smanje troškovi za njihovu organizaciju, a i kraće traju.

Istaknuto je, da je potrebno popularisati još dinamičniji i masovniji proces digitalizacije poslovanja u kompanijama, ali i razvoj obrazovanja, inovacija i infrastrukture u ovoj oblasti.

Korisne efekte digitalizacije treba visoko ceniti ali ne i idealizovati, jer neki od njih u uslovima pandemije: otežavaju koordinaciju i timski rad, uvode monotoniju u radne procese, umanjuju efekte učenja od kuće, brišu razliku između radnog vremena i slobodnog vremena, smanjuju ljudske kontakte i dr.

Učesnici radionice su konstatovali da je isticanjem korisnih efekata digitalizacije učinjen doprinos njihovoj afirmaciji i popularizaciji.

Za dalji uspešnu primenu koncepta održivog razvoja neophodno je da se na nivou države usvoji Strategija održivog razvoja i time odrede: ciljevi, očekivani efekti, potrebni preduslovi, akteri, indikatori i dr.

Digitalizacija će se nastaviti, jer omogućava efikasniji i ekonomičniji rad i time postati moćna podrška održivom razvoju.