Извештај са вебинара о електронској фактури

 
Одржан други вебинар о електронској фактури:

Представници Министарства финансија дали конкретније информације

Други вебинар „Прописи и увођење електронске фактуре“ у организацији Друштва за информатику Србије (ДИС) и Привредне коморе Србије – Удружење за електронске комуникације и информационо друштво, одржан је 18. марта 2021.

Састанак је био конципиран као наставак претходног вебинара одржаног у понедељак 15. марта, на ком су учесници покренули низ недоумица везаних за Нацрт закона о електронском фактурисању.

Учесници другог вебинара били су представници Министарства финансија:

  • Ненад Влакетић,
  • Драган Демировић и
  • Соња Талијан,
  • ИТ правник Жарко Птичек и
  • представница платформе Дигитална фактура Оливера Болта.

Водитељ разговора је био Ђорђе Цветковић из Друштва за информатику Србије.

Имајући у виду питања која су на претходној сесији груписана и послата Министарству, данашњом дискусијом дошли смо до појединих разјашњења концепта електронског фактурисања, као што је прецизније дефинисање разлике између „система електронских фактура“ и „система за управљање електронским фактурама“; потврда изједначавања „српског стандарда електронског фактурисања“ са стандардом UBL 2.1; потврду да се електронска фактура након ступања новог закона на снагу неће сматрати „електронским документом“ у смислу Закона о електронском документу, као и да се неће сматрати фактуром у смислу закона који регулишу фактуре у папирном облику.

Потврђено је и да ће примедбе на рокове за почетак примене бити уважене и да први рокови примене овог закона неће бити у текућој години.

Додато је и да ће бити обезбеђен тестни период за прилагођавање и усаглашавање система.

Поред питања сабраних на претходној сесији, а која су већином везана за техничке недоумице, на другој сесији указано је и на правне недоумице и могуће ризике услед неусаглашености са регулативама других законских оквира.

За додатна питања можете се обратити Ђорђу Цветковићу