Postupak čuvanja elektronskih dokumenata

BEOGRAD, 12. mart 2015.

Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Beograda i Udruženje Arhiv info organizovali su 12 marta seminar „Postupak čuvanja elektronskih dokumenata“.
Seminar je organizovan za zainteresovana preduzeća koja imaju potrebu čuvanja elektronskih dokumenata kao i za nadležne državne organe koji ovu materiju treba da regulišu u domaćim propisima.

eArhiva

Uvodna izlaganja su imali:

 • Milenko Ostojić, Arhiv info
 • Gorazd  Perenič, međunarodni ekspert iz Slovenije
 • Miroslav Petrović, predsednik Udruženja Arhiv info

Gorazd Perenič je predstavio EU propise:

 • Uredbu EU BR.910/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od  23 jula 2014. i
 • Direktivu Saveta 2006/112/EC od 28 novembra 2006.

Takođe, govorio je o iskustvima u Sloveniji:

 • elektronskom računu koji garantuje autentičnost izvora i integritet teksta,
 • konverziji dokumenata,
 • postupcima i formatima za dugoročno čuvanje,
 • čuvanju e-potpisa,
 • arhiviranju veb stranica i baza podataka,
 • ulozi ponuđača usluga za čuvanje e-dokumenata,
 • bezbednosti informacija na osnovu primena ISO27001 i dr.

Glavni akteri u čuvanju e-dokumenata su:

 • država (propisi),
 • ponuđači usluga (specijalizovane kompanije),
 • udruženja,
 • komore,
 • banke i
 • poreske uprave

zaključio je Perenič.

U diskusiji je konstatovano da je ovim sastankom učinjen veliki doprinos u sagledavanju aktuelnog stanja i sve složenosti organizacionih i tehničko tehnoloških komponenti čuvanja elektronskih dokumenata i da je primena koncepta iz Uredbe EU dobra ne samo za efikasno čuvanje elektronskih dokumenata, nego za naše pripreme za ulazak u EU.

Zaključeno je da će se organizatori sastanka obratiti Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije sa predlogom da se što hitnije počne sa pripremom Zakona o čuvanju elektronskih dokumenata.

Postupak čuvanja elektronskog dokumenta
Postupak čuvanja elektronskog dokumenta