Izveštaj sa okruglog stola “Elektronsko glasanje i elektronske sednice”

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 24. decembra okrugli sto „Elektronsko glasanje i elektronske sednice“.

Učesnici skupa su potvrdili da je na desetine državnih organa i lokalnih samouprava uvelo primene elektronske sednice i elektronskog glasanja.
Sastanak je bila pogodna prilika da se izvrši razmena iskustava, sagledaju efekti i podstakne interes da se još više šire primene elektronske sednice i glasanja.

DIS_PKS

Rade Dragović, predstavnik Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu je naglasio da Vlada na sednicama koristi elektronsko glasanje i da država podržava uvođenje elektronskih sednica i glasanja na svim nivoima i da je to važan vid modernizacije rada državnih organa i lokalne samouprave.

Ivan Lazarević iz kompanije S&T je prikazao aplikaciju za izbore koje je ova kompanija razvila po zahtevu Vlade Republike Crne Gore.

Dr Milan Paroški, pomoćnik direktora Uprave za zajedničke poslove APV je predstavio efekte elektronske sednice i elektronskog glasanja na sednicama Pokrajinske vlade APV a koje su počele još 2007. godine i stalno se razvijaju.

Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika iz Zrenjanina je naglasio da se ulaganja u elektronsko glasanje isplate već posle godinu dana i da se efekti ogledaju u većoj efikasnosti odlučivanja, manjim troškovima u kancelarijskom materijalu i porasti informisanosti.

Dragan Radaković je predstavio projekat koji je razvijen za elektronske sednice u 6 banatskih opština.

Na skupu je predloženo da se elektronske sednice koriste i u ostalim opštinama imajući u vidu da se tako doprinosi bržem radu, modernizaciji i smanjivanju troškova.
Takođe, nadležni državni organi treba da imaju u vidu da se elektronska oprema i aplikacije mogu koristiti i za izbore.