IV седница Радне групе НКЕУ за поглавље 10
(информационо друштво и медији)

БЕОГРАД, 21. децембар 2015.

 

Никола Марковић и Саша Милашиновић сазвали су 21. децембра IV седницу Радне групе НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медији).

 

RGX_IV_sednica

 

Учеснике скупа поздравили су:

  • Ксенија Миленковић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Републике Србије
  • Слободан Арежина, директор програма РТВ и члан Преговарачког тима за поглавље 10
  • Наташа Драгојловић, координатор Националног конвента о Европској унији

Из излагања Ксеније Миленковић сазнало се да Румунија, Бугарска и Хрватска, због поглавља 23 (будућност медија националних мањина у процесу њихове приватизације) ставиле резерве на Извештај билатералног скрининга за поглавље 10.

Проф. др Ирини Рељин, помоћник министра за трговину, туризам и телекомуникације и заменик председника Преговарачке групе за информационо друштво и медије одржала је уводно излагање „Поглавље 10, развој  информационог друштва и електронских комуникација“.

Она је прокоментарисала стање по свим оценама из Извештаја ЕК о напретку Србије 2015. за поглавље 10. Такође, прокоментарисала је и Препоруке Радне групе НКЕУ за поглавље 10.

Саша Мирковић, државни секретар у Министарству културе и информисања је одржао уводно излагање „Поглавље 10 и задаци у области аудиовизуелних услуга“.

Оба излагања омогућила су врло садржајну дискусију чланова Радне групе у којој је посебно истакнуто:

  • треба инсистирати да се у 2016. година добије позив за Поглавље 10
  • нема успешних медија без добре ИКТ подршке
  • поглавља 10 и 23 су практично нераздвојива и представници обе радне групе ће почетком 2016. одржати радни састанак у циљу договора о даљем заједничком раду
  • недовољни административни капацитети у надлежним министарствима делују веома ограничавајуће и о овој оцени треба обавестити министра и Владу
  • радна група НКЕУ за поглавље 10 понудила је стручну сарадњу у реализацији појединих задатака
  • поред Стратегије развоја еУправе потребно је имати и Стратегију еСрбије
  • поново се указује на потребу да се регулише и архивирање еДокумената

Такође, предложено је и да се убудуће на састанке Радне групе позивају и представници РЕМ-а, РАТЕЛ-а и других релевантних институција.

Извештај са одржаног састанка треба доставити Председнику преговарачке групе за поглавље 10, надлежним министрима и НКЕУ.