Друштво за информатику Србије на основу члана 19 Статута Друштва доделило је П Л А К Е Т Е Друштва за изванредне доприносе у развоју информатике у 2017. години.

На конкурс Друштва за информатику Србије за доделу ПЛАКЕТА за 2017. годину пријаве су поднели:

За иновативну примену ИКТ у пословном окружењу:

 1. Рајко Терзић – ПРИСТУП ИЗРАДИ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗАХТЕВА У ПРОЦЕСУ НАБАВКЕ СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА
 2. ОДЦ “ЕПС Дистрибуција”, Огранак “ЕД Нови Сад” – АДМС У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА SMART CITY НОВИ САД
 3. Министарство правде Републике Србије – еСуд
 4. Министарство правде Републике Србије – Правосудни информациони систем и сервисна магистрала (ESB)
 5. Доц. др Павле Павковић, дипл.инж. – Докторска дисертација „Систематизација мултидисциплинарног модела гео простора у војне сврхе“
 6. Дуња Петровић – Примена друштвених мрежа за информисање шире јавности о културним дешавањима путем Dunja Style модног блога и style.rs интернет портала

 

За развијени и примењен хардверски или софтверски производ:

 1. Предузеће за геоматику МапСофт д.о.о. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Израда модела ГИС базе података, израда Web ГИС апликације за приказ просторних планова, конверзија графичких прилога у векторски формат и имплементација ГИС решења за Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат “Београд на Води”
 2. Comtrade Group ComTrade Solutions Engineering d.o.o. Beograd CT Computers d.o.o. Beograd – TeslaEDU Mobile Learning Cloud Based Educational Platform – платформа за дистрибуцију едукативног садржаја и управљање наставом употребом таблета и мобилних телефона као средства за приказ и двосмерну комуникацију са ученицима
 3. Министарство правде Републике Србије – Доменска инфраструктура у правосуђу
 4. Министарство правде Републике Србије – Централна статистика рада судова
 5. Енергопројект Енергодата а.д. Београд – OCRisc (O-Ce-Risk) – Решење за OCR и анализу финансијских докумената

 

За развијену и примењену информатичку услугу:

 1. ЦЕПИС – Центар за проучавање и употребу савремених технологија СПЦ – ТЕЛЕСКОП – претраживач званичних интернет ресурса Српске Православне Цркве
 2. Министарство правде Републике Србије – Платформа за судске сајтове
 3. Министарство правде Републике Србије – Централизација издавања кривичних уверења
 4. Министарство правде Републике Србије – Ток судских предмета на мобилним уређајима
 5. Министарство правде Републике Србије – Адресар за оверу преписа, потписа и рукописа
 6. Саша Ђуровић, дипл.геод.инж. Републички геодетски завод – Национална инфраструктура гео просторних података – (НИГП) портал ГЕОСРБИЈА www.geosrbija.gov.rs
 7. Schneider Electric DMS NS Novi Sad – Advanced Distribution Management System (ADMS) (систем за управљање, контролу, надзор, анализу, оптимизацију, планирање, симулацију и тренинг, применљив на свим напонским нивоима, од ниског до високог напона)

 

За објављени научни рад из области информатике:

 1. Др Ивана Ковачевић – “Психолошки чиниоци успешне пословне примене рачунара “, монографија
 2. Бранко Ковачевић, Милан Милосављевић, Младен Веиновић, Милан Марковић – Robust Digital Processing of Speech Signals
 3. Aleksandar Stojanović, Federal University of Ceara, Fortaleza, Brazil – QKD Assistant Procedures for Future Optical Communication Systems
 4. Prof. Dr Mirsad Nuković – САВРЕМЕНО ПОСЛОВАЊЕ ПОДРЖАНО НОВИМ СОФТВЕРСКИМ АЛАТИМА ЗА ДУГОРОЧАН ОДНОС СА КОРИСНИЦИМА

 

Жири је радио у саставу:

 • Никола Марковић,
 • проф. Др Драгана Бечејски Вујаклија,
 • Др. Тамара Вученовић,
 • Анита Мањенчић,
 • доц. Др Жарко Станисављевић,
 • доц. Др Славица Кордић,
 • Саша Матејић.

 

Седнице жирија су одржане 09.11.2017. и 15.11.2017. године.

Анализом пријављених радова, жири је уочио да је у скоро свим областима уједначен и врло висок стручни ниво свих предложених радова.
Жири је након разматрања свих приспелих радова и расправе гласањем, а сагласно одредбама Пословника о раду жирија,донео ОДЛУКУ:

   1. ПЛАКЕТА ДИС-а за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу је додељена:
    ОДЦ “ЕПС Дистрибуција”, Огранак “ЕД Нови Сад” – АДМС У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА SMART CITY НОВИ САД
   2. ПЛАКЕТА ДИС-а за развијен и примењен хардверски или софтверски производ је додељена:
    Comtrade Group ComTrade Solutions Engineering d.o.o. Beograd CT Computers d.o.o. Beograd – TeslaEDU Mobile Learning Cloud Based Educational Platform – платформа за дистрибуцију едукативног садржаја и управљање наставом употребом таблета и мобилних телефона као средства за приказ и двосмерну комуникацију са ученицима
   3. ПЛАКЕТА ДИС-а за развијену и примењену информатичку услугу је додељена:
    Schneider Electric DMS NS Novi Sad – Advanced Distribution Management System (ADMS) (систем за управљање, контролу, надзор, анализу, оптимизацију, планирање, симулацију и тренинг, применљив на свим напонским нивоима, од ниског до високог напона)
   4. ПЛАКЕТА ДИС-а за објављен научни рад из области информатике је додељена:
    Др Ивана Ковачевић – “Психолошки чиниоци успешне пословне примене рачунара “, монографија
    Бранко Ковачевић, Милан Милосављевић, Младен Веиновић, Милан Марковић – Robust Digital Processing of Speech Signals
   5. ПЛАКЕТА ДИС-а за комплетан утисак за осам радова из области информатике, је додељена:
    Министарство правде Републике Србије – за осам пријављених радова из области информатике

 

Жири је закључио да додели ПОХВАЛЕ ДИС-а за следеће радове:

 • Доц. др Павле Павковић, дипл.инж. – Докторска дисертација „Систематизација мултидисциплинарног модела геопростора у војне сврхе“
 • Саша Ђуровић, дипл.геод.инж. Републички геодетски завод – Национална инфраструктура геопросторних података – (НИГП) портал ГЕОСРБИЈА www.geosrbija.gov.rs
 • Предузеће за геоматику МапСофт д.о.о. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Израда модела ГИС базе података, израда Web ГИС апликације за приказ просторних планова, конверзија графичких прилога у векторски формат и имплементација ГИС решења за Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат “Београд на Води”
 • Aleksandar Stojanović, Federal University of Ceara, Fortaleza, Brazil – QKD Assistant Procedures for Future Optical Communication Systems

 

Жири честита добитницима ПЛАКЕТА и ПОХВАЛА и захваљује свим кандидатима који су поднели пријаве за Плакете Друштва за информатику Србије у 2017. години.

Фотографије са презентације радова >>>