DIS, Društvo za informatiku Srbije

 

 

 

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE
Beograd, Kneza Miloša 9

Beograd, 12 april 2018.

 

ZA PODSTICAJE DOMAĆOJ IT DELATNOSTI

Veoma je značajno i podsticajno što u poslednjih par godina u Vladi Republike Srbije postoje interesovanja i podrške za unapređivanje delatnosti u oblasti razvoja i primena informacionih tehnologije u Republici Srbiji.

Ali, upravo ovih dana, Društvo za informatiku Srbije, Vojvođanski IT klaster, neke domaće IT kompanije i stručna javnost imaju primedbe na dodeljivanje subvencija stranim kompanijama za osnivanje i otvaranje radnih mesta za IT zanimanja. Naime, činjenice ukazuju, da strane kompanije kada je reč o IT delatnostima dolaze u Srbiju da bi iz domaćih IT kompanija preuzele kvalitetne kadrove i sa njima razvijale proizvode koji nisu domaći proizvod nego će se kao strani proizvod prodavati svuda po svetu.

Jedina korist za domaću privredu je, što će se za plate zaposlenih plaćati doprinosi u Srbiji.

Šteta za domaću privredu je, što će domaće kompanije ostati bez kadrova koje su mukotrpno stvarale i sada bez tih kadrova neće moći da ostvare svoje ugovorene obaveze i planove i moraće ponovo da ulažu u razvoj sopstvenih kadrova.

IT kadrovi su i u Srbiji, kao i širom sveta deficitarni, imaju relativno pristojna primanja i nije celishodno davati subvencije stranim kompanijama jer je to nelojalna konkurencija sa domaćim IT kompanijama.

Država Srbija, ako želi da podstiče razvoj IT delatnosti bilo bi korisno da ulaže u domaće primene IT, inovacije, razvoj kadrova, nastupe domaćih IT kompanija na međunarodnim sajmovima, davanje poreskih olakšica za nove IT proizvode i nove IT kompanije i dr.

Poznato je da domaća ulaganja u razvoj primena IT, a posebno u državnim organima i javnim službama godinama stagniraju. Planirani i poželjan brži privredni razvoj efikasno bi podržala veća ulaganja u nove IT projekte u državnim organima, javnim službama i privredi.

Predlažemo da se sa nadležnim državnim organima (Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Fond za razvoj Srbije, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Kancelarija za IT i eUpravu) i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i kompetentnim organizacijama iz civilnog sektora, održi sastanak i razmotri stanje i predlože efikasne mere za podsticanje IT delatnosti, a koje neće biti kontraproduktivne za domaće IT kompanije.

Društvo za informatiku Srbije je spremno da sarađuje sa nadležnim organima i organizacijama u traženju rešenja za podsticanje domaćih IT rešenja.

 

Upravni odbor Društva za informatiku Srbije