Друштво за информатику Србије организује у среду 08. новембра 2017. са почетком у 13:00 часова округли сто

 

Улога ИКТ и дигитализације, као шанса за бржи развој

 

Позвани су да учествују:

 • Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије
  Улога ИКТ у дигитализацији и оживљавању развоја Србије
 • проф. др Зора Коњовић, Универзитет Сингидунум
  Дигитализација библиотека
 • Милан Шолаја, директор Војвођанског ИКТ кластера
  Образовање и пословни амбијент
 • проф. др Неђо Балабан, M&I systems
  Осврт на дигиталне пословне платформе и дигитализацију
 • Драгомир Ђукић, координатор Привредне коморе Војводине
  Искуства Привредне коморе Војводине
 • др Срђан Крчо, оснивач Дунавнет
  Улога екосистема, односно стварања партнерских односа у процесу креирања и пружања нових ИоТ сервиса
 • мр Мирослав Нићин, члан Извршног одбора Crèdit Agricole Srbija
  Активности банке на дигитализацији
 • др Милан Парошки, ЕПС и ФТН
  Дигитализација генерално

 

Скуп ће отворити:

 • Ратко Роган, мастер инж. ел., координатор ЕПС Дистрибуција – дистрибутивно подручје Нови Сад

 

Модератор:

 • др Милан Парошки, члан Управног одбора ДИС

 

Скуп је у згради техничког центра Нови Сад (бивша Електро Војводина), Булевар ослобођења 100, Нови Сад, жута сала-приземље

 


 

Закључци са округлог стола “Улога ИКТ и дигитализације као шанса за бржи развој”

Панелисти су били представници Друштва за информатику Србије, Привредне коморе Војводине, Војвођанског ИКТ кластера, Електропривреде Србије, Факултета, приватних ИТ компанија и банака. Уводничари и учесници у дискусији указали су на актуелно стање у дигитализацији, проблеме у области информационих технологија, могућности, потребе и неопходне мере да се дигитализација искористи за бржи развој Србије.

 

Констатовано је следеће:

 • Србија се налази заиста у почетној фази дигитализације
 • Број ИТ стручњака а поготово програмера је недовољан. Неодовољан је и број људи који разумеју и технолошку и пословна страну.
 • Велики број стручњака из Србије или ради за инострано тржиште или одлази у иностранство.
 • ИТ компаније своје програме и производе углавном пласирају на страном тржишту. Нажалост ти производи не остају и не користе се у Србији.
 • Основно и средње образовање све више заостаје. Информатика се уводи као обавезни предмет у петим разредима основних школа али још увек без довољно квалитетног наставног кадра.
 • Због велике потражње за програмерима, програмери почетници имају већа примања од асистената и наставног кадра на факултетима који их обучава. Нису проблем веће примања програмера већ ниска примања асистената и наставног кадра на факултетима чиме се прети да се уруши и тај највиши ступањ образовања.
 • Тржиште ИТ-а није транспарентно. У јавним набавкама је корупција достигла критичне размере. Углавном се зна унапред победник сваког тендера односно јавне набавке.
 • Као фактор избора најбољег понуђача је у највећем броју случајева је најнижа цена, што није добро јер се не бодује и не рангира квалитет производа и услуге.
 • Јавне набавке одузимају пуно времена ИТ стручњацима а као резултат јавне набавке се не добија најбољи производ за предметну набавку.
 • Државне организације не учествују и не користе довољно могућности партиципације у међунарoдним пројектима и тиме не напредују и не сарађују са иностраним организацијама и стручњацима.
 • ИТ фирме се не удружују и не делују заједно на тржишту.
 • Није довољна само формална подршка државе и владе Републике Србије информационим технологијама. Потребни су практични кораци и реална помоћ.
 • У пракси се дешава да дигитализација и електронски сервиси о којима се пуно прича нису реализовани на прави начин па је и даље често препорука коришћење шалтера уместо one-stop-shop.
 • Много финансијских средстава је уложено у здравствене информационе системе али још увек без довољно резултата.
 • Банке имају добре информационе системе и прате нове технологије као на пример коришћење мобилне технологије и друштвених мрежа у трансакцијама, али банке са добрим ИС су углавном у страном власништву.
 • Комуникациона инфраструктура у Србији (ако се изузму Београд и Нови Сад) није на задовољавајућем нивоу.

 

Закључци:

 • Треба следити резултате и позитивну праксу земаља из окружења, као што је рецимо Румунија са великим бројем програмера, CISCO академија, профитом итд.
 • Треба подићи образовања на виши ниво. Треба научити децу и студент да размишљају, не да репродукују.
 • Треба мотивисати и адекватно платити наставни кадар.
 • Потребно је примењивати законе који се доносе и побољшавати их.
 • Потребно је користити електронске сервисе који се пласирају.
 • Потребно је подићи инфраструктуру и користити оптику до свих приступних тачака.
 • Потребно је успоставити сарадњу између институција и већ су размотрени кораци сарадње између Привредне коморе Војводине, Војвођанског ИКТ кластера и осталих.
 • Држава треба да помогне развој ИТ-а.
 • Држава треба да створи услове, инфраструктуру, порески систем и на тај начин ће помоћи. Добри примери су партиципација у Х2020 и Иновациони фонд.
 • Треба предложити влади Републике Србије да на једном репрезантативном примеру покаже ефикасност и све предности дигитализације за коју се залаже и да то постане модел за све остало (порези свих врста у једном граду, коришћење дигиталног сертификата…)

 

Генерални став:

 • Закључке са овог округлог стола треба пласирати у јавност и упознати државне институције.
 • Треба наставити са оваквим округлим столовима и пратити да ли има помака на основу закључака и смерница које су донете на тим панелима.

 

Припремио:

др Милан Парошки
Нови Сад, 09. новембар 2017. године