BEOGRAD, 28. oktobar 2020.

Društvo za informatiku Srbije (DIS) je 28 oktobra održalo svoju redovnu Skupštinu i usvojilo Izveštaje o radu i finansijskom poslovanju i planove narednih aktivnosti.

Najveća pažnja je posvećena potrebi da se programski ciljevi ostvaruju i u uslovima pandemije, kad skoro da  nema uslova da se komunicira na klasični način na sastancima.

U ovoj godini DIS je organizovao na desetine skupova i konsultacija u onlajn  formi kao vebinare i dr. Na ovim skupovima se razgovaralo o: prednostima rada od kuće, ulozi IKT u nastavi i dr.

DIS planira da se najveći broj aktivnosti obavlja objavama na sajtu,  IKT biltenu i društvenim mrežama, organizacijama vebinara, onlajn radionica, trening centara i dr.