БЕОГРАД, 28. октобар 2020.

Друштво за информатику Србије (ДИС) је 28 октобра одржало своју редовну Скупштину и усвојило Извештаје о раду и финансијском пословању и планове наредних активности.

Највећа пажња је посвећена потреби да се програмски циљеви остварују и у условима пандемије, кад скоро да  нема услова да се комуницира на класични начин на састанцима.

У овој години ДИС је организовао на десетине скупова и консултација у онлајн  форми као вебинаре и др. На овим скуповима се разговарало о: предностима рада од куће, улози ИКТ у настави и др.

ДИС планира да се највећи број активности обавља објавама на сајту,  ИКТ билтену и друштвеним мрежама, организацијама вебинара, онлајн радионица, тренинг центара и др.