Društvo za informatiku Srbije uputilo je pismo ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru nakon prezentacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Skenirani dopis možete preuzeti ovde >>>

 

Jun2014MinistarCV

 

Tekst dopisa:

Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Beograda i Ministarstvo zdravlja su 18 aprila organizovali prezentaciju Integrisanog informacionog sistema u zdravstvu (IZIS).

Prezentaciju je dao Miroslav Pevac posebni savetnik u Ministarstvu zdravlja. On je prikazao obuhvat projekta, implementaciju funkcionalnosti E-Uput, E-Recept i Elektronski zdravstveni dosije, povezivanje sa organizacijama u okruženju, integraciju sa postojećim lokalnim informacionim sistemima u zdravstvenim ustanovama, ulogu kol centra i „SMS Gateway-a“, izveštavanje i „Business Intelligence“ i početna iskustva u implementaciji vertikale KC Niš.

Pevac je naglasio da je cilj da se razvije što efikasniji zdravstveni sistem i obezbedi kvalitetnije lečenje.

Korišćenje projekta se može videti na www.mojdoktor.gov.rs

Izvođač projekta je Telekom Srbija-Dinamični informacioni sistem.

U diskusiji su izneta sledeća mišljenja i komentari:

  • Implementacija je počela 21 marta u KC Niš i prva iskustva su pozitivna,
  • Dobro je da se koristi „open“ sistemi i ne plaćaju licence,
  • Izradi projekta je trebalo da prethodi usvajanje Strategije razvoja zdravstva u Srbiji,
  • Zašto se odustalo od elektronskog recepta? Ako je razlog da lekari nemaju elektronski potpis, onda treba organizovati akciju na njihovoj dodeli,
  • Zašto se odustalo od koncepta elektronskog kartona koji je standardizovan sa praksom u EU i koji je razvijen i primenjen u nekoliko zdravstvenih ustanova u Srbiji,
  • Da li će domaće IT kompanije morati da razvijaju priključke na IZIS o svom trošku?
  • Neka projektna rešenja su u suprotnosti sa Zakonom o zdravlju i očekuje se da Ministarstvo pokrene inicijativu za usaglašavanje,
  • Realizacija projekta je nemoguća bez adekvatnog angažovanja IT profesionalaca koji treba da dobiju status i primanja kako je ranije dogovoreno,
  • Da li je u izradi projekta bilo saradnje sa RFZO i kakva je uloga RFZO?
  • Naredni razgovori treba da budu o efektima IZIS-a.

Najavljeno je da će implementacija u Kragujevcu početi krajem aprila, a u Beogradu i Novom Sadu krajem maja 2016.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda predlažu da primite naše predstavnike kako bi razgovarali o iznetim komentarima i daljim aktivnostima.