Друштво за информатику Србије послало је предлог  господину Вучићу, за оснивање Министарства за информационо друштво.

 

Скенирани допис можете преузети овде >>>

 

vucic_sastav

 

ОБРАЗОВАЊЕ НОВЕ ВЛАДЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Непосредно пред избор нове Владе Републике Србије и усвајање новог Закона о организацији државних органа, желимо да Вам предложимо и укажемо да нова Влада треба да обезбеди да се ефикасно и компетентно обављају послови из области информационог друштва.

За даље успешније коришћење информационих и комуникационих технологија важан је начин и облик организовања рада нове Владе у овој области. Надлежности за развој информационог друштва у досадашњој Влади су биле обједињене са пословима спољне и унутрашње трговине и туризма. Послови развоја еУправе су се обављали у оквиру послова државне управе и локалне самоуправе. Остварени су неки успеси, али постојећа организација по мишљењу стручне јавности није адекватна за ефикаснији рад у овој области. Такође, и у извештају за преговоре за улазак у Европску унију је указано да имамо неадекватан административни капацитет за обављање послова у области информационог друштва.

Досадашње организовање Владе за надлежности у области информационог друштва утицало је на слабију координацију активности, споро спровођење усвојених стратегија и прописа и недовољну подршку државе за развој ове области.

Предлажемо да нова Влада обезбеди услове за ефикасна, компетентан, координиран и добро организован рад на развоју информационог друштва у Србији.

Оптимално би било да се образује Министарство за информационо друштво које би обухватило послове у области: праћења стања у развоју информационог друштва, предлагања и примене прописа, развоја примене информатике и електронских комуникација, развоја еУправе и координације свих активности државних органа у бласти развоја информационог друштва.

Добро конципиран и организован рад Владе и државних органа у облати информационог друштва, може да буде важан чинилац у смањивању ефеката кризе, подстицању развоја и стварању услова за улазак у Европску унију.