Odbor Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Društvo za informatiku Srbije, Odbor Udruženja za informaciono-komunikacione tehnologije Regionalne privredne komore Niš i Pedagoško društvo informatičara Srbije, 26.11.2015. godine u Beogradu, održali su zajednički sastanak sa temom

„Prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama IT sektora“

 

DIS_PKB

 

Na sastanku su izneta mišljenja predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnika privrede i predstavnika privatnih obrazovnih institucija.

Na sastanku su doneti sledeći zaključci:

  1. Svake godine u Srbiji nedostaje 1.000 IKT stručnjaka sa visokom spremom. To je ograničavajući faktor bržeg razvoja IKT sektora i celokupne ekonomije, pošto je u toku transformacija poslovanja po principima digitalne ekonomije.
  2. Prilagoditi obrazovne programe potrebama privrede. Zajedno sa Ministarstvom privrede inicirati podsticaje i stimulisanje modela kompanijskih stipendija.
  3. Zajedno sa Ministarstvom finansija inicirati uvođenje poreskih olakšica za kompanije koje ulažu u obrazovanje i naučno-istraživački razvoj.
  4. Uskladiti kvote za upis studenata sa potrebama privrede i omogućiti da i privatne visokoškolske ustanove dobiju kvote budžetski finansiranih studenata u oblastima gde je potražnja veća od kapaciteta državnih visokoškolskih ustanova.
  5. U srednjoškolskom obrazovanju potrebno je da u prvom razredu nastavni predmet „Računarstvo i informatika“ bude opšteobrazovni, a u ostalim razredima neophodno je da nastavni sadržaji budu koncipirani u skladu sa potrebama profilne orijentacije učenika ili nastavka daljeg školovanja, a u cilju sticanja ključnih IKT kompetencija.
  6. Nastavni predmet „Tehničko i informatičko obrazovanje“ modifikovati i razdvojiti na dva posebna nastavna predmeta „Tehničko obrazovanje“ i „Osnovi računarstva i informatike“ koji će imati status obaveznih od petog do osmog razreda.
  7. Analizirati iskustva razvijenih zemalja, koje su deci predškolskog uzrasta, kao i učenicima od prvog do četvrtog razreda, uveli informatičke sadržaje za osposobljavanje algoritamskog načina razmišljanja i rešavanja problema.
  8. Sprovesti kontinuiranu IKT edukaciju svih nastavnika u Srbiji u smislu njihovog osposobljavanja za primenu savremenih tehnologija u nastavi. Prihvatiti evropske standarde digitalne pismenosti ECDL i primeniti ih na svim nivoima obrazovanja.

 

Dopis sa zaključcima koji je poslat ministru dr Srđanu Verbiću možete preuzeti ovde >>>