Одбор Удружења информатичке делатности Привредне коморе Београда, Друштво за информатику Србије, Одбор Удружења за информационо-комуникационе технологије Регионалне привредне коморе Ниш и Педагошко друштво информатичара Србије, 26.11.2015. године у Београду, одржали су заједнички састанак са темом

„Прилагођавање образовног система потребама ИТ сектора“

 

DIS_PKB

 

На састанку су изнета мишљења представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представника привреде и представника приватних образовних институција.

На састанку су донети следећи закључци:

  1. Сваке године у Србији недостаје 1.000 ИКТ стручњака са високом спремом. То је ограничавајући фактор бржег развоја ИКТ сектора и целокупне економије, пошто је у току трансформација пословања по принципима дигиталне економије.
  2. Прилагодити образовне програме потребама привреде. Заједно са Министарством привреде иницирати подстицаје и стимулисање модела компанијских стипендија.
  3. Заједно са Министарством финансија иницирати увођење пореских олакшица за компаније које улажу у образовање и научно-истраживачки развој.
  4. Ускладити квоте за упис студената са потребама привреде и омогућити да и приватне високошколске установе добију квоте буџетски финансираних студената у областима где је потражња већа од капацитета државних високошколских установа.
  5. У средњошколском образовању потребно је да у првом разреду наставни предмет „Рачунарство и информатика“ буде општеобразовни, а у осталим разредима неопходно је да наставни садржаји буду конципирани у складу са потребама профилне оријентације ученика или наставка даљег школовања, а у циљу стицања кључних ИКТ компетенција.
  6. Наставни предмет „Техничко и информатичко образовање“ модификовати и раздвојити на два посебна наставна предмета „Техничко образовање“ и „Основи рачунарства и информатике“ који ће имати статус обавезних од петог до осмог разреда.
  7. Анализирати искуства развијених земаља, које су деци предшколског узраста, као и ученицима од првог до четвртог разреда, увели информатичке садржаје за оспособљавање алгоритамског начина размишљања и решавања проблема.
  8. Спровести континуирану ИКТ едукацију свих наставника у Србији у смислу њиховог оспособљавања за примену савремених технологија у настави. Прихватити европске стандарде дигиталне писмености ECDL и применити их на свим нивоима образовања.

 

Допис са закључцима који је послат министру др Срђану Вербићу можете преузети овде >>>