Извештај са округлог стола
Стање у ИКТ и како се оно може унапредити

 

Привредна комора Србије-Удружење за електронске комуникације и информационо друштво и Друштво за информатику Србије организовали су 27. јануара 2017. округли сто “Стање у ИКТ делатности и како се оно може унапредити”. Уводна излагања су имали представници надлежних државних органа и појединих ИТ компанија.

 

Указано је да је веома позитивно што је:

  • порастао интерес надлежних државних органа за примене ИКТ,
  • формиран Министарски ИТ савет са врло амбициозним програмом активности,
  • порастао извоз домаћег софтвера и потврђена способност домаћих ИТ компанија да прате и примењују најновије ИТ трендове.

 

Међутим, констатовано је и:

  • да домаће ИТ тржиште стагнира од 2008. године и већ годинама у Србији се просечно улаже у ИТ само 60 евра по глави становника,
  • да се у протеклих годину дана број корисника рачунара и интернета повећао само за 1,4 процента,
  • да се у већини компанија претежно користе једноставне примене рачунара,
  • да само 20% компанија користи ЕРП софтвере и 19% предузећа нема веб сајт,
  • да недостају ИТ стручњаци ….

 

Овакво стање није стимулативно за дигиталну трансформацију пословања и очекивани раст у примени ИКТ у Србији. Раст извоза софтвера користан је, али то не утиче на стање информатизације у Србији. На скупу је изнето, да би се од улагања од 60 евра по глави становника стигло до просечног улагања од 150 евра, како би се приближили трендовима у ЕУ, потребно је обезбедити улагања привреде, државе и грађана од око 1 милијарде евра у ИТ. У противном, Србији као заједници прети даље заостајање у области ИТ. То не значи да поједине компаније и појединци неће имати врхунске резултате у појединим ИТ подухватима.

Имајући у виду изнете чињенице, учесници скупа су закључили да се надлежним државним органима треба обратити са упозорењем на актуелно стање и иницијативом да се детаљније проучи стање у примени ИТ и предузму мере за унапређивање стања у примени ИТ у привреди, управи, јавним службама и међу грађанима.

Представници Привредне коморе Србије и Друштва за информатику Србије стоје Вам на располагању за давање детаљнијих објашњења и даљу сарадњу.