45 GODINA DELOVANJA DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE

 

Društvo za informatiku Srbije (DIS) osnovano je 28 juna 1973. godine na Osnivačkoj skupštini na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Tihomir Aleksić
Tihomir Aleksić

Tom prilikom su usvojeni Statut DIS, Program rada i izabrani Upravni odbor i Nadzorni odbor DIS. Za prvog predsednika DIS izabran je prof. dr Tihomir Aleksić sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Misija DIS je okupljanje informatičara Srbije radi popularisanja primena IKT, afirmacija domaćih IKT rezultata, razmatranje stanja u IKT oblasti i predlaganje potrebnih mera.

Vizija DIS je aktivno učešće u razvoju informacionog društva u Srbiji.

U vremenu kada je DIS osnovan, u Srbiji je bilo 150 računskih centara u preduzećima, bankama i državnim organima i računari su se proizvodili u IMP i EI Niš.

Svake četvrte godine redovno je održavana izborna skupština na kojoj su razmatrani izveštaji o radu, usvajani programi rada i birani Upravni i Nadzorni odbor DIS.

Svake godine, najčešće nakon skupa INFORMATIKA, održavana je godišnja skupština DIS, na kojoj su razmatrani godišnji izveštaj o radu DIS, izveštaj Nadzornog odbora, plan rada i finansijski plan.

Na snazi je Statut DIS usvojen 16 maja 2017. godine.

DIS ima 52 kolektivna člana i oko 1.200 pojedinaca koji dolaze na skupove, zavisno od interesovanja za pojedine teme.

Od 2016. godine, u okviru DIS radi Sekcija nastavnika informatike sa oko 400 članova.

Pojedine aktivnosti DIS su se organizovale u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda, Domom omladine Beograda, Mašinskim fakultetom u Beogradu i povremeno u Novom Sadu.

 

Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka DIS

Svih proteklih godina osnovni ciljevi i zadaci DIS su bili: popularizacija najnovijih IKT, afirmacija najboljih domaćih IKT rezultata, praćenje stanja i ukazivanje na najaktuelnije probleme u informatizaciji Srbije.

Svi ovi zadaci ostvarivani su organizovanjem tribina, okruglih stolova, savetovanja, naučno stručnih skupova, predavanja i sl. U proseku, svake godine je održavano od 10 do 15 stručnih skupova. Procenjuje se da je u proteklih 45 godina održano ukupno oko 700 skupova sa ukupno oko 65.000 učesnika.

Na predavanjima i prezentacijama se govorilo o najnovijim IKT , mogućnostima za njihovu primenu i potencijalnim efektima (operativni sistemi, Big data, Cloud, Internet of Things, Data Warehouse baze, Data Flow računari, SQL Azure baze, modeli digitalne transformacije poslovanja preduzeća, Open data, zaštite od naprednih pretnji…)

Na tribinama i okruglim stolovima su razmatrani stanje primene IKT, potrebni preduslovi, uočeni problemi, ostvareni efekti, potrebne mere, inicijative… Na ovom skupovima je pored brojnih problema konstatovano da su IKT u proteklom periodu bile ključni faktor u porastu proizvodnje, produktivnosti i efikasnosti poslovanja. Ukazivano je da je od 2008. do 2017. došlo do stagnacije IT tržišta na oko 470 milion evra. Poseban interes su izazvale debate o: preprekama u razvoju eTrgovine, ćirilica i kompjuteri , ugrožavanje privatnosti, roboti stižu, zavisnost od IKT, Tesla čovek 21 veka, problemi u razvoju industrije 4.0., zašto je lov na „pokemone“ obuzeo ceo svet, standardizacija adresnih podataka, razvoj informacionog sistema zdravstva (IZIS), za i protiv bitkoina, stanje u IKT i kako se ono može unaprediti, uloga digitalizacije u oživljavanju razvoja Srbije, kako protiv „rensomver“ virusa , primena opšte uredbe GDPR…

Od januara 2018 početkom svakog meseca održava skup Jutarnje IT novosti i tu su saopštene najnovije stručne vesti na teme: kognitivno računarstvo, blokčejn, industrija 4,0, UPIS API, da li je Srbija u digitalnom jazu, konverzacijski interfejsi u poslovnoj primeni, pametna obrazovna okruženja, 5G mobilne mreže, korišćenje vektorskih jedinica, Uni Docs, Data centri optimizovani za AI i dr.

Svake godine održava se naučno stručni skup INFORMATIKA i to je prilika da domaći naučni radnici domaće IT kompanije predstave svoja uspešna rešenja.

Od 1987. Godine DIS dodeljuje PLAKETE DIS za najuspešnije domaće projekte i rešenja u oblasti IKT. Do sada je dodeljena 121 PLAKETA DIS.

Od 2003. DIS objavljuje IKT Bilten i u njemu je dosada objavljeno oko 9.000 aktuelnih IKT vesti i komentara koji se distribuiraju na oko 700 imeil adresa.

Veb sajt www.dis.org.rs / dis.org.srb imao je 2017. godine oko 12.000 pregleda.

 

Neke podnete inicijative i predlozi

Sa održanih skupova poteklo je na desetine inicijativa i predloga koji su upućeni nadležnim organima i organizacijama. Na primer:

 • Ukinuti carinu na uvoz računara (1995.)
 • Revizija nastavnog plana i programa iz informatike (1996.)
 • Uspostaviti statistički sistem za praćenje informatizacije(2001.)
 • Ukinuti PDV na prodaju računara kako bi se podstakla njihova primena (2005.)
 • Unaprediti organizovanost državnih organa u oblasti poslova u informatici (maj 2016.)
 • Uvesti informatiku kao obavezni predmet u osnovne škole (jul 2016.)
 • Preporuke za unapređivanje primena IKT u Srbiji (mart 2017.)
 • Stanje u IKT i kako se ono može unaprediti (maj 2017.)
 • Preporuke sa okruglog stola „Digitalizacija je šansa za razvoj Srbije“ (oktobar 2017.)
 • Dokument „Ključne konstatacije i predlozi za kvalitetniji razvoj IT nauke“ (mart 2018.)
 • Inicijativa za unapređivanje primene ćirilice na internetu (mart 2018.)
 • Dokument „Za podsticaje domaćoj IT delatnosti“ (april2018).

 

Saradnja sa drugim stručnim organizacijama

DIS sarađuje sa: Radnom grupom NKEU za poglavlje 10, Savezom inženjera i tehničara Srbije, Nacionalnim prosvetnim savetom, a član je IFIP, međunarodne organizacije nacionalnih strukovnih društava iz oblasti informacionih tehnologija.

 

Buduće aktivnosti – DIS u zalaganju za digitalnu Srbiju

Digitalizacija privrede, javnih službi, uprave i ličnog života omogućuje najbrži i najefikasniji razvoj Srbije. Digitalizacija je poslednjih 10 godina bila manja od potreba i kadrovskih mogućnosti zbog male stope privrednog rasta i odsustva efikasnijih mera za njeno podsticanje.

DIS će se u narednom periodu posebno zalagati za promociju i primene najnovijih IKT, afirmaciju domaćeg naučnog rada i IKT rešenja, stalno unapređivanje obuke i stručnog usavršavanja, razvoj bezbednih informacionih sistema i zaštitu privatnosti.

 

GALERIJU SLIKA POGLEDAJTE OVDE >>>