45 ГОДИНА ДЕЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

 

Друштво за информатику Србије (ДИС) основано је 28 јуна 1973. године на Оснивачкој скупштини на Електротехничком факултету у Београду.

Тихомир Алексић
Тихомир Алексић

Том приликом су усвојени Статут ДИС, Програм рада и изабрани Управни одбор и Надзорни одбор ДИС. За првог председника ДИС изабран је проф. др Тихомир Алексић са Електротехничког факултета у Београду.

Мисија ДИС је окупљање информатичара Србије ради популарисања примена ИКТ, афирмација домаћих ИКТ резултата, разматрање стања у ИКТ области и предлагање потребних мера.

Визија ДИС је активно учешће у развоју информационог друштва у Србији.

У времену када је ДИС основан, у Србији је било 150 рачунских центара у предузећима, банкама и државним органима и рачунари су се производили у ИМП и ЕИ Ниш.

Сваке четврте године редовно је одржавана изборна скупштина на којој су разматрани извештаји о раду, усвајани програми рада и бирани Управни и Надзорни одбор ДИС.

Сваке године, најчешће након скупа ИНФОРМАТИКА, одржавана је годишња скупштина ДИС, на којој су разматрани годишњи извештај о раду ДИС, извештај Надзорног одбора, план рада и финансијски план.

На снази је Статут ДИС усвојен 16 маја 2017. године.

ДИС има 52 колективна члана и око 1.200 појединаца који долазе на скупове, зависно од интересовања за поједине теме.

Од 2016. године, у оквиру ДИС ради Секција наставника информатике са око 400 чланова.

Поједине активности ДИС су се организовале у сарадњи са Привредном комором Србије, Привредном комором Београда, Домом омладине Београда, Машинским факултетом у Београду и повремено у Новом Саду.

 

Остваривање програмских циљева и задатака ДИС

Свих протеклих година основни циљеви и задаци ДИС су били: популаризација најновијих ИКТ, афирмација најбољих домаћих ИКТ резултата, праћење стања и указивање на најактуелније проблеме у информатизацији Србије.

Сви ови задаци остваривани су организовањем трибина, округлих столова, саветовања, научно стручних скупова, предавања и сл. У просеку, сваке године је одржавано од 10 до 15 стручних скупова. Процењује се да је у протеклих 45 година одржано укупно око 700 скупова са укупно око 65.000 учесника.

На предавањима и презентацијама се говорило о најновијим ИКТ , могућностима за њихову примену и потенцијалним ефектима (оперативни системи, Big data, Cloud, Internet of Things, Data Warehouse базе, Data Flow рачунари, SQL Azure базе, модели дигиталне трансформације пословања предузећа, Open data, заштите од напредних претњи…)

На трибинама и округлим столовима су разматрани стање примене ИКТ, потребни предуслови, уочени проблеми, остварени ефекти, потребне мере, иницијативе… На овом скуповима је поред бројних проблема констатовано да су ИКТ у протеклом периоду биле кључни фактор у порасту производње, продуктивности и ефикасности пословања. Указивано је да је од 2008. до 2017. дошло до стагнације ИТ тржишта на око 470 милион евра. Посебан интерес су изазвале дебате о: препрекама у развоју еТрговине, ћирилица и компјутери , угрожавање приватности, роботи стижу, зависност од ИКТ, Тесла човек 21 века, проблеми у развоју индустрије 4.0., зашто је лов на „покемоне“ обузео цео свет, стандардизација адресних података, развој информационог система здравства (ИЗИС), за и против биткоина, стање у ИКТ и како се оно може унапредити, улога дигитализације у оживљавању развоја Србије, како против „ренсомвер“ вируса , примена опште уредбе ГДПР…

Од јануара 2018 почетком сваког месеца одржава скуп Јутарње ИТ новости и ту су саопштене најновије стручне вести на теме: когнитивно рачунарство, блокчејн, индустрија 4,0, UPIS API, да ли је Србија у дигиталном јазу, конверзацијски интерфејси у пословној примени, паметна образовна окружења, 5Г мобилне мреже, коришћење векторских јединица, Uni Docs, Data центри оптимизовани за AI и др.

Сваке године одржава се научно стручни скуп ИНФОРМАТИКА и то је прилика да домаћи научни радници домаће ИТ компаније представе своја успешна решења.

Од 1987. Године ДИС додељује ПЛАКЕТЕ ДИС за најуспешније домаће пројекте и решења у области ИКТ. До сада је додељена 121 ПЛАКЕТА ДИС.

Од 2003. ДИС објављује ИКТ Билтен и у њему је досада објављено око 9.000 актуелних ИКТ вести и коментара који се дистрибуирају на око 700 имеил адреса.

Веб сајт www.dis.org.rs / дис.орг.срб имао је 2017. године око 12.000 прегледа.

 

Неке поднете иницијативе и предлози

Са одржаних скупова потекло је на десетине иницијатива и предлога који су упућени надлежним органима и организацијама. На пример:

 • Укинути царину на увоз рачунара (1995.)
 • Ревизија наставног плана и програма из информатике (1996.)
 • Успоставити статистички систем за праћење информатизације(2001.)
 • Укинути ПДВ на продају рачунара како би се подстакла њихова примена (2005.)
 • Унапредити организованост државних органа у области послова у информатици (мај 2016.)
 • Увести информатику као обавезни предмет у основне школе (јул 2016.)
 • Препоруке за унапређивање примена ИКТ у Србији (март 2017.)
 • Стање у ИКТ и како се оно може унапредити (мај 2017.)
 • Препоруке са округлог стола „Дигитализација је шанса за развој Србије“ (октобар 2017.)
 • Документ „Кључне констатације и предлози за квалитетнији развој ИТ науке“ (март 2018.)
 • Иницијатива за унапређивање примене ћирилице на интернету (март 2018.)
 • Документ „За подстицаје домаћој ИТ делатности“ (април2018).

 

Сарадња са другим стручним организацијама

ДИС сарађује са: Радном групом НКЕУ за поглавље 10, Савезом инжењера и техничара Србије, Националним просветним саветом, а члан је IFIP, међународне организације националних струковних друштава из области информационих технологија.

 

Будуће активности – ДИС у залагању за дигиталну Србију

Дигитализација привреде, јавних служби, управе и личног живота омогућује најбржи и најефикаснији развој Србије. Дигитализација је последњих 10 година била мања од потреба и кадровских могућности због мале стопе привредног раста и одсуства ефикаснијих мера за њено подстицање.

ДИС ће се у наредном периоду посебно залагати за промоцију и примене најновијих ИКТ, афирмацију домаћег научног рада и ИКТ решења, стално унапређивање обуке и стручног усавршавања, развој безбедних информационих система и заштиту приватности.

 

ГАЛЕРИЈУ СЛИКА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ >>>