Коментари и сугестије на
Нацрт закона о заштити података о личности

Београд, 14.01.2018.

 

1. Општи коментари и сугестије у односу на Нацрт закона као целину

 • Нацрт закона је углавном усаглашен са Уредбом ЕУ GDPR.
 • Нацрт закона је уопштен, тешко применљив и пожељно је да се на основу искустава из рада Повереника конкретизује.
 • Добро је што се овим законом уводе многа нова права грађанима на заштиту података о личности.
 • Потребно је боље систематизоивати многобројна права на изузетке и ограничења обрада.
 • Није јасно зашто се више не употребљава термин приватност који важан за разумеваље и примену заштите података.

 

2. Конкретан део Нацрта закона чију измену предлажете и Ваш предлог за измену

 • -У члану 4. дефинисати „Кодекс“
 • Детаљније регулисати видео надзор на радном месту.
 • Није јасна заштита личних података у „директном оглашавању“.
 • Нејасна је сврха обраде за „хуманитарне потребе“.
 • Нејасан је недовољно дефинисан термин „архивирања у јавном интересу“.
 • Допунити закон са одговарајућим туторијалом ради лакше примене.
 • Регулисати ко ће и како наплаћивати казне за учињене прекршаје.
 • Ko ће вршити надзор над изношењем личних података из земље.
 • У члану 90. треба изричито забранити објављивањејединственог броја грађана на интернету и у медијима.

 

3. Образложење упућеног предлога за измену Нацрта закона

 • У образложењу Закона треба изнети процену трошкова које ће имати сви који морају да примењују Закон.