Радна група НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медије) је 11. априла 2023. године разматрала реализацију препорука поводом Извештаја Европске комисије о стању у Србији у 2022.  години. Министарство за информисање и телекомуникације је припремило нови Закон о електронским…