Search here...

НСС Информатика

Научно стручни скуп „Информатика“ организује се сваке године у мају. На скупу се представљају најновији трендови у развоју информационих система.

Информатика 2014

  Друштво за информатику Србије организовало је 13 маја 2014. године традиционални научно стручни скуп ИНФОРМАТИКА 2014. Мото скупа је био ”Нови трендови у развоју

Опширније »

Информатика 2013

  Друштвo зa инфoрмaтику Србиje oргaнизoвaлo je 14 мaja трaдициoнaни нaучнo-стручни скуп „ИНФOРMATИКA 2013“. Скуп je oтвoриo мр. Нeбojшa Вaсиљeвић пoмoћник министрa у Mинистaрству спoљнe

Опширније »