Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, Удружење за електронске комуникације и информационо друштво организују у понедељак 07. март 2022. године од 11:00 – 12:00 часова

онлајн ОКРУГЛИ СТО
Стање припрема за примену еФактуре

 • примена од 01.05.2022. године,
 • резултати анкете о стању припрема(61% није припремљено?),
 • уместо фискалне касе долазе еФактуре,
 • интереси државе, привреде, грађана и ИТ привреде,
 • допринос даљем развоју дигитализације пословања,
 • српски стандард за електронско фактурисање,
 • информисање на сајту www.efaktura.gov.rs,
 • улога домаћих ЕРП провајдера…

Уводничари:

 • Владимир Пејчић, представник Министарства финансија
 • Срећко Миодраговић, Друштво за информатику Србије
 • Ђорђе Цветковић, Плативоо
 • Дејан Кнежевић, Информатика ад

Модератор:

 • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Овде можете преузети резултате Анкете >>>

Линк за приступ >>>


Извештај
Касни се са припремама за примене еФактуре

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организовали су 7 марта 2022. онлалн округли сто „Стање припрема за примене еФактуре“.
Увођењем система еФактура се замењује постојећи систем фискалних каса и ствара нови врло ефикасан информатичко-технолошки систем од националног значаја. Зато смо у оквиру анкете, а и од учесника на округлом столу желели да чујемо мишљења о стању припрема.
Повод за разговор је пружила анкета о стању припрема коју је спровело Друштво за информартику Србије крајем фебруара 2022. Међу добијеним резултатима посебни пажњу, али и забринутост изазивају подаци који указују да:
-65,9 % предузећа није потпуно спремно за примену еФактуре од 1 маја 2022 године,
-61 % предузећа још није ускладило свој информациони систем са новим системом еФактуре.

Учесници су на округлом столу поставили следећа питања:

Милош:
Питање : Шта производи грешку код слања е-фактуре КЈС – ЦРФ није успео да преузме важећу регистрацију налога?

Милош:
Питање : Како се региструје у СЕФ доо који није у систему ПДВ? Као привредно друштво или као друго?

Ана Бркић:
Зашто је дозвољено брисање рачуна на порталу, када је Законом о рачуноводству то забрањено?

Ана Бркић:
Да ли се размишља о томе да се у почетном периоду коришћења овог система не примењује казнена политика, с обзиром на сва питања и дилеме које постоје?

Никола Марковић:
Да ли ће еФактуру морати да примене удружења грађана који нису обвезници ПДВ-а?

Међу уводничарима, било је предвиђено и учешће и представника Министарства финансија, али је оно изненада изостло услед болести, па на округлом столу нису давани одговори на постављена питања. За даљи успешан рад на припремама за примене еФактуре важно је добијање одговора и коментара на постављена питања. Зато је неопходно да се на сва евудентирана питања добију одговори.

На основу изнетих презентација и дискусија на округлом столу закључено је:
1. Подаци из анкете показују да се у великом броју предузећа касни са припремама за примену еФактуре и да је неоходно да се интензивирају активноси код субјеката примена еФактуре и надлежних државних органа.
2. Предлаже се да Министарство финансија на сва питања која су евидентирана у оквиру анкете и питања која су изнета на округлом столу припреми писане одговоре и да се они објаве на сајту www.efaktura.gov.rs и сајту www.dis.org.rs

Овде можете преузети:
Извештај о спроведеној анкети и постављеним питањима и коментарима >>>