Društvo za informatiku Srbije i PKS – Udruženje informatičke delatnosti su 10 februara 2014. organizovali okrugli sto „Servisi  eUprave i obezbeđivanje privatnosti građana“.

Uvodničari su uočili određene probleme i nesporazume koji  se sa stanovišta zaštite privatnosti pojavljuju  u razvoju servisa eUprave.

Na skupu je ukazano:

 • Samo Zakonom  se mogu  predvideti sadržaj evidencija i prava na korišćenje ličnih podataka.
 • Glavni problemi  u zaštiti ličnih podataka su neovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti i njihovo korišćenje i zloupotreba.
 • Privatnost građana se ugrožava   prikupljanjem i zloupotrebom podataka koji ostaju prilikom plaćanja, kupovina, komuniciranja  preko mobilnih uređaja, otvaranja i održavanja profila na društvenim mrežama, neovlašćenog video nadzora i sl.
 • Poverenik je uočio više slučajeva „prekomerne  obrade“ ličnih podataka od strane pojedinih državnih organa i reagovao saglasno  zakonskim ovlašćenjima.
 • Zakon o zaštiti  podataka o ličnosti  treba da bude fleksibilniji u odnosu na  razmenu ličnih podataka između državnih organa i primene ličnih podataka u servisima eUprave.
 • U Beogradu od 1957. godine postoji kompjuterizovani Registar stanovništva koji se koristio za izradu biračkih spiskova, poziva za vakcinacije, planiranje upisa dece u školu, poziva za fluorografisanje, provere adresa za evidencije poreskih obveznika i raznih drugih evidencija. Grad Beograd, na osnovu tumačenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti više ne dobija od MUP-a podatke za njegovo ažuriranje i Registar je praktično neažuran i neupotrebljiv. Ranije je Gradski zavod za informatiku i statistiku po službenoj dužnosti dostavljavao podatke o građanima nadlženim službama, a sada, građani moraju ponovo da vade papirne potvrde i nose ih u škole i druge službe.
 • Elektronski servisi na portalu eUprave su servisi na 4 nivou i to je zavidan uspeh i zato je Srbija je 2012. godine napredova za 21 mesto i rangirana na 51. mesto na listi od 170 država.

Argumenti implementatora elektronskih servisa:

 • Nisu zapaženi slučajevi da se građani žale na ugrožavanje privatnosti u korišćenju servisa eUprave.
 • Lični podaci građani koji se koriste u servisima eUprave, ne mogu da budu zloupotrebljeni.
 • Lični podaci koji se koriste u eServisima su organizaciono i tehnički bezbedniji nego podaci koji se analogno obrađuju i nalaze u papirnim evidencijama i dokumentima.

Na osnovu iznetih mišljenja i predloga dogovorene su sledeće aktivnosti:

 • Podržava se inicijativa Poverenika za izmene i dopune Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kako bi se obuhvatili novi problemi i pojave u ovoj oblasti.
 • Potrebno je nastaviti razgovore i konsultacije i tražiti najpogodnija rešenja za dalji razvoj servisa eUprave, ali koja neće ugrožavati propisani koncept zaštite podataka o ličnosti.
 • Bilo bi korisno organizovati novi okrugli sto na kome bi se razmotrila iskustva u zaštiti privatnosti i razvoju eServisa u drugim zemljama.
 • Neophodno je osmisliti aktivnosti na edukaciji građana i podizanju svesti o potrebi zaštite privatnosti.
 • Potrebno je definisati razmenu ličnih podataka o građanima između organa uprave, nego obavezu da se u cilju racionalizacije rada organa uprave obezbedi ponovno korišćenje jedanput prikupljenih podataka o građanima.

Šta je suština  implementacije Direktive 2013/37/EU.

 • Potrebno je napraviti zbirku zvaničnih državnih klasifikacija, uvesti obavezu svih državnih organa da poštuju donete klasifikacije i obezbediti privrednim subjektima koji implementiraju informacione sisteme da ih koriste