Р Е З И М Е   А Н К Е Т Е
Зашто су примене ИКТ у Србији мање и спорије од потребних и могућих?

 

Анкета је спроведена у периоду од 12. до 19. септембра 2017.

Упућена је особама са мејлинг листе Друштва за информатику Србије, из редова информатичара запослених у ИТ компанијама, јавној управи и привреди.

Сакупљена су 149 валидна одговора.

 

 


 

Структура учесника анкете у односу на сектор у којем раде

 


 

Основни резултати анкете

ЗАШТО СУ ПРИМЕНЕ ИКТ У СРБИЈЕ МАЊЕ И СПОРИЈЕ ОД ПОТРЕБНИХ И МОГУЋИХ

 

 

 

 

 

 

 

Анкету осмислили и обрадили: Никола Марковић и Драгана Бечејски-Вујаклија