НАЛЕД већ годинама успешно припрема пројекте модернизације у оквиру својих “Сивих књига”. Друштво за информатику Србије (ДИС) се и само бави модернизацијом пословања применом савремених ИКТ и зато је веома заинтересовано и подржава активности НАЛЕД-а.

На скупу који су 6. јула 2022. године организовали ДИС и ПКС представљени су и коментарисани пројекти приказани у “Сивој књизи-иновација”.

На састанку је констатовано да је Сива књига урађена врло студиозно, да представља изврсну основу за реализацију 60 иновационих пројеката, да ће скуп деловати подстицајно на даље припреме и да ће скуп и поруке са њега допринети информисању јавности о очекиваним ефектима и ефикаснијој реализацији пројеката описаних у “Сивој књизи-иновација”.