Razmatrana Medijska Strategija

 

Radna grupa Nacionalnog konventa za Evropsku uniju za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) razmatrala je 26 februara 2019. Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji.

 

 

Obavljena je vrlo sadržajna i konstruktivna diskusija.

Ocenjeno je da su u Nacrtu strategije vrlo dobro analizirani uzroci lošeg stanje i iznete neke dobre inicijative za unapređivanje stanja u javnim informisanju, ali da treba raditi i na njenom upotpunjavanju.

Saglasno delokrugu Radne grupe, ukazano je na potrebu da se: javno informisanje razvija kao segment informacionog društva i procesa opšte digitalizacije u zemlji, daju pozitivni odgovori na sve primedbe koje su iznete u izveštajima Evropske unije o stanju u Poglavlju 10, unapređuju digitalne kompetencije građana i novinara, osnuje jedinstveni državni organ za digitalizaciju i javno informisanje, obrazuje jedinstveno regulaciono telo za elektronske medije, elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, iskoriste mogućnosti dolazeće 5G tehnologije za razvoj novih servisa, primene prednosti blokčein tehnologije, da se prevaziđe nedostatak adekvatnog informisanja o delovanju civilnog sektora, unapredi informisanja osetljivih društvenih grupa a posebno mladih i dr.

Radna grupa želi da sa iznetim predlozima i inicijativama učestvuje u daljem procesu izrade Strategije.

Na ovom skupu razmatran je i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti i predlozi i mišljenja će se dostaviti Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije.