Разматрана Медијска Стратегија

 

Радна група Националног конвента за Европску унију за поглавље 10 (информационо друштво и медији) разматрала је 26 фебруара 2019. Нацрт стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији.

 

 

Обављена је врло садржајна и конструктивна дискусија.

Оцењено је да су у Нацрту стратегије врло добро анализирани узроци лошег стање и изнете неке добре иницијативе за унапређивање стања у јавним информисању, али да треба радити и на њеном употпуњавању.

Сагласно делокругу Радне групе, указано је на потребу да се: јавно информисање развија као сегмент информационог друштва и процеса опште дигитализације у земљи, дају позитивни одговори на све примедбе које су изнете у извештајима Европске уније о стању у Поглављу 10, унапређују дигиталне компетенције грађана и новинара, оснује јединствени државни орган за дигитализацију и јавно информисање, образује јединствено регулационо тело за електронске медије, електронске комуникације и поштански саобраћај, искористе могућности долазеће 5Г технологије за развој нових сервиса, примене предности блокчеин технологије, да се превазиђе недостатак адекватног информисања о деловању цивилног сектора, унапреди информисања осетљивих друштвених група а посебно младих и др.

Радна група жели да са изнетим предлозима и иницијативама учествује у даљем процесу израде Стратегије.

На овом скупу разматран је и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности и предлози и мишљења ће се доставити Министарству за трговину, туризам и телекомуникације.