Radna grupa 10 razmotrila i podržala Izveštaj EU

 

Radna grupa NKEU za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) je 27 juna 2019. razmatrala i donele zaključke o potrebnim merama da bi se ubrzale aktivnosti na realizaciji zadataka koji proističu iz Izveštaja EU o stanju priprema u Srbiji.

 

 

Konstatovano je da su tačne sve ocene o stanju priprema, da je loše što se te ocene ponavljaju iz prethodnog Izveštaja i da je nadležnim organima potrebno uputiti odgovarajuće preporuke.

Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima treba ukazati da treba hitno usaglasiti (harmonizovati) pravni okvir u oblasti elektronskih komunikacija sa pravnim okvirom EU iz 2009 godine, obezbediti finansijsku i operativnu nezavisnost regulatornih tela, olakšati pristup operatera telekomunikacionoj infrastrukturi i preduzeti niz drugih predloženih mera.

Stanje je loše jer o pojedinim od pomenutih pitanja postoje oprečni interesi i zato se očekuje intervencija Vlade.

Radna grupa će nastaviti da prati realizaciju preporuka iz Izveštaja EU i spremna je da nadležnim organima ponudi i stručnu saradnju.